навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 


сп. Счетоводство, данъци и право
изд. Труд и право
кн. 10
2013г.
 
Счетоводство
Счетоводно отчитане на определените задължения по данъчен ревизионен акт
авторски материал
Автор / източник: Евгени Рангелов
стр. 5
Относно понятията „отчетна стойност“ и „балансова стойност“
авторски материал
Автор / източник: Иван Златков, д-р д.е.с.
стр. 10
Последващо оценяване на нетекущите материални активи по модела на преоценката
авторски материал
Автор / източник: Галя Георгиева
стр. 16
 
Корпоративно подоходно облагане
Премахване на възможността за самостоятелно приспадане от данъчно задължените лица на надвнесени данъци по ЗКПО - Последствия и практически проблеми
авторски материал
Автор / източник: Велин Филипов
стр. 26
Писмо № 3_ 24614 от 10.09.2013 г. на НАП
Относно отчитане и внасяне на данък върху социалните разходи по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане. административна практика
Автор / източник: НАП
стр. 32
 
Данъци върху доходите на физическите лица
Нови моменти при подаване на справката по чл. 73 ЗДДФЛ за изплатените през 2013 г. доходи на физически лица
авторски материал
Автор / източник: Людмила Мермерска, д-р
стр. 35
 
Данък върху добавената стойност
Приспадане и възстановяване на данъка върху добавената стойност - Въпроси и отговори
авторски материал
Автор / източник: Калина Златанова
стр. 44
 
Местни данъци и такси
Определяне на данъчната оценка на имотите на предприятията
авторски материал
Автор / източник: Ганета Минкова, д-р
стр. 52
 
Данъчно-осигурителен процес
Как да получим персонален идентификационен код за достъп до електронните услуги на НАП
административна практика
Автор / източник: НАП
стр. 57
 
Застраховане
За третото лице в застрахователното правоотношение
авторски материал
Автор / източник: Невена Радлова
стр. 60
 
Финансово управление
Прилагането на Закона за ограничаване на плащанията в брой и плащане на доставка чрез внасяне по платежна сметка
авторски материал
Автор / източник: Ясен Ковачев
стр. 69
 
Делова информация
стр. 72
 
Информационен преглед
стр. 78
 
Приложение:
Относно правото на данъчен кредит и реалното осъществяване на доставките
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Кондарев

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 
rss
Посети форума