навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 


сп. Счетоводство, данъци и право
изд. Труд и право
кн. 9
2013г.
 
Счетоводство
Нова счетоводна директива заменя Четвърта и Седма директива
авторски материал
Автор / източник: Бойка Брезоева, д.е.с.
стр. 5
Счетоводно отчитане на продажба с обратен лизинг при лизингополучателя, когато попада извън обхвата на МСС 17 Лизинг
авторски материал
Автор / източник: Соня Дочева
стр. 15
Амортизационните квоти - Разпределение и преизчисление
авторски материал
Автор / източник: Галя Георгиева
стр. 23
 
Корпоративно подоходно облагане
Деклариране на авансови вноски по ЗКПО при преобразуване на дружество
авторски материал
Автор / източник: Людмила Мермерска, д-р
стр. 33
 
Данъци върху доходите на физическите лица
Данъчно третиране по реда на ЗДДФЛ и ЗКПО на разходи, поети във връзка с клаузи в трудов договор с чуждестранно физическо лице
авторски материал
Автор / източник: Даниела Нонина
стр. 36
 
Данък върху добавената стойност
Възможно е да се извърши доставка на стоки между две установени в България фирми и същата да е облагаема с нулева ставка по глава трета от ЗДДС
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Кондарев
стр. 42
Указание № 26-Ф-42 от 24.06.2013 г. на НАП
Относно прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност ЗДДС) по договор за предоставяне на концесия за услуга
административна практика
Автор / източник: НАП
стр. 46
 
Местни данъци и такси
Определяне на данъчна оценка на сервитут
авторски материал
Автор / източник: Красимира Узунова
стр. 55
 
Данъчно-осигурителен процес
Погасяване на публични вземания
авторски материал
Автор / източник: Ганета Минкова, д-р
стр. 57
 
Мита. Акцизи
Възстановяване или опрощаване на митни сборове
авторски материал
Автор / източник: Агенция "Митници"
стр. 65
 
Финансово управление
По-важни промени в Закона за държавния бюджет за 2013 година
авторски материал
Автор / източник: Веселка Донкова
стр. 69
 
Делова информация
стр. 73
 
Информационен преглед
стр. 79

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 
rss
Посети форума