навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 


сп. Счетоводство, данъци и право
изд. Труд и право
кн. 7
2013г.
 
Счетоводство
За счетоводната политика на предприятието
авторски материал
Автор / източник: Иван Златков, д-р д.е.с.
стр. 5
Доставки на стоки и услуги при публична продан - Счетоводни и данъчни аспекти
авторски материал
Автор / източник: Евгени Рангелов
стр. 16
Отчитане на нетекущите активи
авторски материал
Автор / източник: Живко Бонев, д.е.с.
стр. 22
 
Данъци върху доходите на физическите лица
Ползване на данъчните облекчения, регламентирани в ЗДДФЛ
авторски материал
Автор / източник: Людмила Мермерска, д-р
стр. 25
 
Данък върху добавената стойност
Доставки на обща туристическа услуга - Въпроси и отговори
авторски материал
Автор / източник: Калина Златанова
стр. 36
Указание № 91-00-88 от 26.06.2013 г. на НАП
Относно правото на приспадане на данъчен кредит за начислен данък върху добавената стойност за получени доставки, свързани с договор за лизинг или отдаване под наем на лек автомобил.
административна прак
 
Местни данъци и такси
Данък при придобиване на имущества по ЗМДТ - Въпроси и отговори
авторски материал
Автор / източник: Красимира Узунова
стр. 52
 
Данъчно-осигурителен процес
Събиране на доказателства в ревизионното производство
авторски материал
Автор / източник: Ганета Минкова, д-р
стр. 60
 
Мита. Акцизи
Българска акцизна централизирана информационна система
административна практика
Автор / източник: Агенция "Митници"
стр. 65
 
Застраховане
Застраховка на кредити и кредитополучатели
авторски материал
Автор / източник: Ася Аксентиева
стр. 69
 
Финансово управление
Нови правила за избор на обслужваща банка за търговските дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала
авторски материал
Автор / източник: Велко Джилизов
стр. 74
 
Делова информация
стр. 81
 
Информационен преглед
стр. 87

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 
rss
Посети форума