навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 


сп. Счетоводство, данъци и право
изд. Труд и право
кн. 5
2013г.
 
Счетоводство
Безвъзмездно извършванe на ремонти и подобрения на наети или предоставени за ползване активи - Счетоводни и данъчни аспекти
авторски материал
Автор / източник: Евгени Рангелов
стр. 5
МСС 20 - Счетоводно отчитане на безвъзмездни средства, предоставени от държавата, и оповестяване на държавна помощ - Обхват, признаване, оценяване, отчитане и оповестяване
авторски материал
Автор / източник: Камелия Савова-Симеонова
стр. 11
 
Данъци върху доходите на физическите лица
Данъчно третиране по реда на ЗКПО и ЗДДФЛ при прехвърляне на недвижим имот в случай на ликвидация на ЕООД в полза на собственика - физическо лице
авторски материал
Автор / източник: Людмила Мермерска, д-р
стр. 24
 
Данък върху добавената стойност
Новите правила за фактуриране,в сила от 2013 г.
авторски материал
Автор / източник: Анелия Татарова
стр. 33
Третиране по ЗДДС на вноса на стоки в държава - членка, различна от България, и продажбата им на клиенти в нашата страна и в други държави - членки на ЕС
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Кондарев
стр. 38
По-съществени промени в Наредба № Н-4 от 2007 г. за прилагане на системата Интрастат, обнародвани в ДВ, бр. 28 от 19.03.2013 г.
авторски материал
Автор / източник: Милена Кирилова
стр. 41
 
Местни данъци и такси
Освобождаване от облагане по реда на ЗМДТ на електрическите автомобили
авторски материал
Автор / източник: Ефтим Марев
стр. 49
 
Данъчно-осигурителен процес
Образуване и протичане на ревизионното производство
авторски материал
Автор / източник: Ганета Минкова, д-р
стр. 52
 
Застраховане
Привеждане на дейността на здравноосигурителните дружества в съответствие с изискванията на Кодекса за застраховането
авторски материал
Автор / източник: Невена Радлова
стр. 60
 
Финансово управление
Новите насоки на Eвропейския банков орган за оценка на членовете на управителните органи и лицата, заемащи ключови позиции
авторски материал
Автор / източник: Велко Джилизов
стр. 66
 
Делова информация
стр. 78
 
Информационен преглед
стр. 83

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 
rss
Посети форума