навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 


сп. Счетоводство, данъци и право
изд. Труд и право
кн. 4
2013г.
 
Счетоводство
Представяне на активите и пасивите по отсрочени данъци в отчета за финансовото състояние
авторски материал
Автор / източник: Иван Златков, д-р д.е.с.
стр. 5
Определяне на отчетна стойност на урегулиран поземлен имот
авторски материал
Автор / източник: Султана Българенска
стр. 8
Относно класифицирането на привилегированите акции като инструмент на собствения капитал, или като пасив
авторски материал
Автор / източник: Георги Николов
стр. 10
 
Корпоративно подоходно облагане
Изменения и допълнения в ЗКПО за 2013 година, свързани с данъците върху разходите
авторски материал
Автор / източник: Велин Филипов
стр. 18
 
Данъци върху доходите на физическите лица
Задължения на предприятията по реда на ЗДДФЛ по договори за наем с наемодател - местно физическо лице през 2013 г.
авторски материал
Автор / източник: Людмила Мермерска, д-р
стр. 22
Актуални въпроси по прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица
авторски материал
Автор / източник: Лорета Цветкова
стр. 32
 
Данък върху добавената стойност
Различия между договорите за цесия и за факторинг
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Кондарев
стр. 39
 
Местни данъци и такси
Местен данък върху недвижимите имоти
авторски материал
Автор / източник: Ганета Минкова, д-р
стр. 43
 
Данъчно-осигурителен процес
Компетентност на органа по приходите при извършване на данъчна ревизия по чл. 122 ДОПК
авторски материал
Автор / източник: Нина Чилова
стр. 48
 
Мита. Акцизи
Промените в Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове от март 2013 г.
авторски материал
Автор / източник: Александър Раков, Асен Асенов
стр. 56
 
Финансово упраление
Гарантирани ли са влоговете ни в банките
авторски материал
Автор / източник: Валентина Илиева
стр. 82

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 
rss
Посети форума