навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 


сп. Счетоводство, данъци и право
изд. Труд и право
кн. 1
2013г.
 
Счетоводство
Единната бюджетна класификация за 2013 година
авторски материал
Автор / източник: Веселка Донкова
стр. 5
Класификация на пасивите на предприятието като текущи или нетекущи, в съответствие с МСС
авторски материал
Автор / източник: Бойка Брезоева, д.е.с.
стр. 11
Годишните финансови отчети ще се подават и в НАП до края на март 2013 година
Автор / източник: ТП
стр. 18
 
Корпоративно подоходно облагане
Новият режим на авансовите вноски по Закона за корпоративното подоходно облагане за 2013 година
авторски материал
Автор / източник: Велин Филипов
стр. 19
Промени в режима на коригиране на грешки по ЗКПОот началото на 2013 година
авторски материал
Автор / източник: Александър Стефанов
стр. 30
 
Данъци върху доходите на физическите лица
Промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, в сила от 01.01.2013 г.
авторски материал
Автор / източник: Людмила Мермерска, д-р
стр. 36
 
Данък върху добавената стойност
Промените в ЗДДС, в сила от 01.01.2013 г., засягащи документирането на доставките, бартерите, ремонтите и подобренията на предоставени за ползване активи
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Кондарев
стр. 52
 
Данъчно-осигурителен процес
Спиране на производството по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
авторски материал
Автор / източник: Ганета Минкова, д-р
стр. 66
Нови кодове за плащане на задължения за данъци и осигурителни вноски, от началото на 2013 година
Автор / източник: ТП
стр. 72
 
Застраховане
Промените в Закона за акцизите и данъчните складове за 2013 година
авторски материал
Автор / източник: Александър Раков, Асен Асенов
стр. 73
Кампания „Гражданска отговорност - 2013“
авторски материал
Автор / източник: Гергана Иванова
стр. 79
 
Финансово управление и контрол
Каква година ни очаква - Прогноза за финансовата 2013 година
авторски материал
Автор / източник: Светла Костадинова, Андрей Любенов
стр. 82
 
Делова информация
 
Информационен преглед

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 
rss
Посети форума