навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 


сп. Счетоводство, данъци и право
изд. Труд и право
кн. 12
2012г.
 
Счетоводство
Годишно счетоводно приключване на строителните предприятия - акценти за 2012 г.
авторски материал
Автор / източник: Евгени Рангелов
стр. 5
Годишно счетоводно приключване на лечебните заведения - търговски дружества - акценти за 2012 г.
авторски материал
Автор / източник: Райна Стефанова
стр. 16
 
Корпоративно подоходно облагане
Преглед на промените в ЗКПО, в сила от 1 януари 2013 г.
авторски материал
Автор / източник: Анета Георгиева
стр. 21
 
Данъци върху доходите на физическите лица
Писмо № 20-15-569 от 01.10.2012 г. на НАП
Относно ползване на данъчно облекчение по чл. 18 ЗДДФЛ.
административна практика
Автор / източник: НАП
стр. 30
 
Данък върху добавената стойност
Промените в ЗДДС, в сила от 1 януари 2013 г., отнасящи се до правото на данъчен кредит и неговите корекции
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Кондарев
стр. 32
Внос при рекламация на стоки от получател в трета страна
авторски материал
Автор / източник: Стефан Тихолов
стр. 43
 
Местни данъци и такси
Как да оптимизираме задължението си за такса за битови отпадъци по ЗМДТ
авторски материал
Автор / източник: Златка Мицова
стр. 49
 
Данъчно-осигурителен процес
Промените в ДОПК, свързани с обмена на информация с други държави - членки на Европейския съюз
авторски материал
Автор / източник: Иван Антонов
стр. 53
 
Застраховане
Задължения на страните по застрахователния договор за предоставяне на информация
авторски материал
Автор / източник: Невена Радлова
стр. 61
 
Финансово управление и контрол
Нови допускания при изчисляване на годишния процент на разходите по потребителските кредити
авторски материал
Автор / източник: Велко Джилизов
стр. 69
 
Указател на публикациите в дайджест "Счетоводство, данъци и право" през 2012 г.
стр. 74

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 
rss
Посети форума