навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 


сп. Счетоводство, данъци и право
изд. Труд и право
кн. 10
2012г.
 
Счетоводство
За развитието на счетоводството в България
авторски материал
Автор / източник: Стоян Дурин, проф. д-р
стр. 6
По въпроса за отчитането и представянето на невнесения капитал
авторски материал
Автор / източник: Бойка Брезоева, д.е.с.
стр. 11
 
Корпоративно подоходно облагане
Относно облагането на адвокатските дружества с корпоративен данък
административна практика
Автор / източник: Стефан Тихолов
стр. 18
Писмо № 07-00-319 от 04.09.2012 г. на НАП
Относно прилагането на чл. 88 и 89 от Закона за корпоративното подоходно облагане.
административна практика
Автор / източник: НАП
стр. 30
 
Данъци върху доходите на физическите лица
Третиране за целите на ЗДДФЛ на доход от наем на недвижим имот, притежаван от две лица, но ползван само от единия съсобственик
авторски материал
Автор / източник: Александра Атанасова
стр. 33
 
Данък върху добавената стойност
Основни акценти в Решение на СЕС от 06.09.2012 г. по дело C-324/11, отнасящи се до правото на данъчен кредит
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Кондарев
стр. 36
Определяне на данъчната основа по ЗДДС
авторски материал
Автор / източник: Калина Златанова
стр. 46
 
Данъчно-осигурителен процес
Изменения в Закона за административните нарушения и наказания относно обжалваемостта на наказателните постановления
авторски материал
Автор / източник: Ганета Минкова, д-р
стр. 54
 
Мита. Акцизи
Налагане на принудителни административни мерки по реда на Закона за акцизите и данъчните складове
авторски материал
Автор / източник: Ана Стоилова, д-р
стр. 58
 
Застраховане
Лизинговите застраховки
авторски материал
Автор / източник: Илеана Стоянова
стр. 64
 
Финансово управление и контрол
Основни насоки в законопроекта за държавния бюджет за 2013 година
авторски материал
Автор / източник: Веселка Донкова
стр. 68
 
Информационен магазин
 
Информационен преглед
 
Приложение:
Изготвяне и представяне на годишните финансови отчети за 2012 година
авторски материал
Автор / източник: Антон Свраков, д-р, Симеон Милев, доц. д-р, д.е.с.

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 
rss
Посети форума