навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 


сп. Счетоводство, данъци и право
изд. Труд и право
кн. 8
2012г.
 
Счетоводство
Нова версия на МСС 19 Доходи на наети лица
авторски материал
Автор / източник: Бойка Брезоева, д.е.с.
стр. 5
Разчети със собствениците в капиталови дружества
авторски материал
Автор / източник: Живко Бонев, д.е.с.
стр. 13
Отчитане на вътрешните разчети в бюджетните предприятия
авторски материал
Автор / източник: Иван Златков, д-р д.е.с.
стр. 19
 
Корпоративно подоходно облагане
Въпроси и отговори по Закона за корпоративното подоходно облагане
авторски материал
Автор / източник: Цветана Янкова
стр. 24
 
Данъци върху доходите на физическите лица
Право на данъчно облекчение за млади семейства по реда на ЗДДФЛ
авторски материал
Автор / източник: Лорета Цветкова
стр. 33
 
Данък върху добавената стойност
Решение на СЕС от 21.06.2012 г. по съединени дела C-80/2011 и C-142/2011
авторски материал
Автор / източник: Росен Русков
стр. 41
Обърнато данъчно задължение за доставка, извършена от физическо лице
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Кондарев
стр. 49
Обърнато данъчно задължение за доставка, извършена от лице, установено в трета страна
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Кондарев
стр. 51
Документиране на промяна в данъчната основа на доставка на стока или услуга, по която е налице обърнато данъчно задължение
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Кондарев
стр. 53
 
Данъчно-осигурителен процес
Основание и ред за налагане на имуществената санкция, предвидена по чл. 83а от Закона за административните нарушения и наказания
авторски материал
Автор / източник: Александра Атанасова
стр. 55
 
Застраховане
Застраховане на гражданската отговорност на лицата, упражняващи медицинска професия
авторски материал
Автор / източник: Поля Голева, проф. д-р
стр. 60
 
Финансово управление и контрол
Сделката за външния дълг на България - Предимства и недостатъци
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Пенев
стр. 72
 
Информационен магазин
 
Информационен преглед
 
Приложение:
Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове от юли 2012 г.
авторски материал
Автор / източник: Александър Раков, Асен Асенов

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 
rss
Посети форума