навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 


сп. Счетоводство, данъци и право
изд. Труд и право
кн. 7
2012г.
 
Счетоводство
Отчитане на данъчни амортизируеми активи, придобити чрез дарение
авторски материал
Автор / източник: Евгени Рангелов
стр. 5
Отчитане на кражба на актив, нает при условията на финансов лизинг
авторски материал
Автор / източник: Иван Златков, д-р д.е.с.
стр. 11
 
Корпоративно подоходно облагане
Писмо № 96-00-300 от 10.05.2012 г. на НАП
Относно отписване на задължение, формирано от допълнителни парични вноски. административна практика
Автор / източник: НАП
стр. 16
 
Данъци върху доходите на физическите лица
Данъчно третиране на доходите от лихви в зависимост от данъчния статут на техния получател
авторски материал
Автор / източник: Людмила Мермерска, д-р
стр. 18
 
Данък върху добавената стойност
Специални разпоредби на ЗДДС по отношение на новите превозни средства
авторски материал
Автор / източник: Красимир Мутафов
стр. 24
Промени в Наредба № Н-18 за регистрирането и отчитането на продажбите чрез фискални устройства, извършени през 2012 г.
авторски материал
Автор / източник: Беата Петрова
стр. 32
 
Местни данъци и такси
Финансово подпомагане на общините от Фонда за органите на местното самоуправление в България
авторски материал
Автор / източник: Ганета Минкова, д-р
стр. 39
 
Мита. Акцизи
За новата правна уредба на хазартната дейност, в сила от 01.07.2012 г.
авторски материал
Автор / източник: Ана Стоилова
стр. 54
 
Застраховане
Застрахователен пул за застраховане срещу катастрофични рискове – възможно решение при природни бедствия
авторски материал
Автор / източник: Ася Аксентиева
стр. 66
 
Финансово управление и контрол
Нови правила за определяне размера на законната лихва по просрочени задължения
авторски материал
Автор / източник: Велко Джилизов
стр. 71
 
Информационен магазин
 
Информационен преглед

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 
rss
Посети форума