навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 


сп. Счетоводство, данъци и право
изд. Труд и право
кн. 4
2012г.
 
Счетоводство
Отразяване на събития, настъпили след датата на годишния финансов отчет
авторски материал
Автор / източник: Иван Златков, д-р д.е.с.
стр. 5
Отчитане на ваучерите за храна
авторски материал
Автор / източник: Райна Стефанова
стр. 9
Корекция на счетоводна грешка, свързана с амортизируем актив
авторски материал
Автор / източник: Евгени Рангелов
стр. 12
Поредни промени в Закона за търговския регистър
авторски материал
Автор / източник: Стефан Тихолов
стр. 18
 
Корпоративно подоходно облагане
Данъчно третиране на транспортните разходи по ЗКПО
авторски материал
Автор / източник: Анета Георгиева
стр. 28
 
Данъци върху доходите на физическите лица
Как се възстановява надвнесен данък по годишната данъчна декларация по ЗДДФЛ
авторски материал
Автор / източник: Лорета Цветкова
стр. 34
Писмо № 20-21-66 от 06.03.2012 г. на НАП
Относно подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ.
административна практика
Автор / източник: НАП
стр. 38
 
Данък върху добавената стойност
Вътреобщностни придобивания и внос на стоки - Въпроси и отговори
авторски материал
Автор / източник: Калина Златанова
стр. 44
 
Местни данъци и такси
Облагане прехвърлянето на имущества с местни данъци
авторски материал
Автор / източник: Ганета Минкова, д-р
стр. 52
Решение № 4124 от 22.03.2012 г. на ВАС, VI отд.
съдебна практика
Автор / източник: ВАС
стр. 57
 
Данъчно-осигурителен процес
Как да платим данъците и осигуровките си по Интернет
административна практика
Автор / източник: НАП
стр. 61
 
Застраховане
Гарантиране на вземанията на застрахованите при несъстоятелност на застрахователя
авторски материал
Автор / източник: Невена Радлова
стр. 64
 
Финансово управление и контрол
Поглед върху някои основни моменти в ПМС № 367 за изпълнението на държавния бюджет за 2012 г.
авторски материал
Автор / източник: Веселка Донкова
стр. 72
 
Информационен магазин
 
Информационен преглед

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 
rss
Посети форума