навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 


сп. Счетоводство, данъци и право
изд. Труд и право
кн. 2
2012г.
 
Счетоводство
По-важни промени в Закона за счетоводството, извършени в края на 2011 година
авторски материал
Автор / източник: Иван Златков, д-р д.е.с.
стр. 5
Промени в отчитането на сделките с право на строеж през 2012 година
авторски материал
Автор / източник: Евгени Рангелов
стр. 7
 
Корпоративно подоходно облагане
Отчетни документи, които се представят пред НАП с годишната данъчна декларация по чл. 92 ЗКПО
административна практика
Автор / източник: НАП
стр. 12
Заповед № РД 07-449 от 14.02.2011 г. № ЗЦУ-1275 от 14.02.2011 г. на НСИ и НАП
нормативен акт
Автор / източник: НСИ, НАП
стр. 14
 
Данъци върху доходите на физическите лица
Кои лица са освободени от задължението да подават годишна данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ за 2011 година
авторски материал
Автор / източник: Лорета Цветкова
стр. 20
 
Данък върху добавената стойност
Корекции на ползван данъчен кредит при откраднат лизингов актив и документиране на дължимите суми от лизингополучателя на лизингодателя
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Кондарев
стр. 25
Данъчно третиране на демюрейдж услугите съгласно ЗДДС
авторски материал
Автор / източник: Милена Кирилова
стр. 31
 
Местни данъци и такси
Облагане с данък на превозните средства
авторски материал
Автор / източник: Красимира Узунова
стр. 35
 
Данъчно-осигурителен процес
За някои практически особености при прилагането на СИДДО в България
авторски материал
Автор / източник: Александър Стефанов
стр. 41
Обжалване на ревизионен акт по административен и по съдебен ред
авторски материал
Автор / източник: Александра Атанасова
стр. 50
 
Мита. Акицизи
Промените в Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове от 24 януари 2012 г.
авторски материал
Автор / източник: Асен Асенов
стр. 64
 
Застраховане
За един нерешен въпрос на застраховката “Гражданска отговорност” на автомобилистите
авторски материал
Автор / източник: Ася Аксентиева
стр. 70
 
Финансово управление и контрол
Попадат ли разплащанията чрез системата “Еasy pay” в обхвата на Закона за ограничаване на плащанията в брой
авторски материал
Автор / източник: Велко Джилизов
стр. 76
 
Информационен магазин
 
"Важно е да знаете!"

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 
rss
Посети форума