навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 


сп. Юридически свят
изд. Cиби
кн. 1
2002г.
 
VARIA
Живко Сталев – Обща теория на нормативните актове
Борис Спасов – За парламентаризма
Цанка Цанкова – За понятието и определението на фактическото съпружеско съжителство
Гълъбина Петрова – Семейното право в Средновековна България
Явор Бояджиев – Гражданскоправна и наказателноправна отговорност
Юлия Бояджиева – Престъпност по интернет – криминологични аспекти
 
СЪДЕБНА ВЛАСТ
Васил Мръчков – За характера на правоотношенията на съдии, прокурори и следователи
Нено Неновски – Въпроси на съдебната система в юриспруденцията на Конституционния съд
 
АРХИВ НА "ЮРИДИЧЕСКИ СВЯТ"
Една присъда за пробългарска дейност в Титова Македония
 
ЧУЖДЕСТРАННО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
Никола Йосифов – Новият Кодекс на труда на Руската федерация
 
НАУЧНИ СЪОБЩЕНИЯ
Нено Неновски – Включва ли конституционната ревизия възможността за отмяна на конституционни разпоредби?
Байчо Панев – Криминологичната теория за стигматизацията в условията на един глобализиран свят
 
ОТЗИВИ
Кирил Георгиев – Един научен труд по виктимология
БИБЛИОГРАФИЯ
Маргарита Модева – Библиография на българската правна литература за 1999 г.

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 
rss
Посети форума