навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 


сп. Юридически свят
изд. Cиби
кн. 2
1999г.
 
КОНСТИТУЦИОННО ПРАВОСЪДИЕ
Живко Сталев – Сезиране на КС и сигнализиране от съд за противоконституционност на закон, приложим по делото, висящо пред съда
Нено Неновски – За откритите заседания на Конституционния съд
Георги Марков – Решенията на Конституционния съд относно свободата на средствата за масова информация
Маргарита Златарева – Конкретен нормен контрол за конституционносъобразност във Федерална Република Германия и Република България
 
VARIA
Борис Спасов – По закона за администрацията
Снежана Начева – Конституционната цивилизация и първият български конституционен модел – Търновската конституция от 1879 г.
Васил Мръчков – Съдебна защита на правото на стачка
Красимира Средкова – Осигурителноправна закрила на майчинството
Екатерина Трендафилова – Необходими промени в Наказателния процес
Цветанка Лозанова – Международен механизъм за защита на правата на човека – правна същност, видове и тенденции на развитие
Михаил Михайлов, Недялко Котов – Българо-турската декларация за ненападение от 1941 г.
ПРЕГЛЕД НА СЪДЕБНАТА ПРАКТИКА
Васил Мръчков – Критичен преглед на практиката на Върховния касационен съд по трудови спорове през 1998 г.
 
СТО ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ПРОФ. ЦЕКО ТОРБОВ
Валентина Топузова-Торбова, Весела Ляхова – Цеко Торбов: Биобиблиография
Цеко Торбов – Юридическият критицизъм и учението за естественото право у Леонард Нелсон
Нено Неновски – За професор Цеко Торбов
 
НАУЧЕН ЖИВОТ
Юлия Бояджиева – Българската асоциация по криминология и нейната дейност
 
ПРИЛОЖЕНИЕ
Конституция на Република Полша

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 
rss
Посети форума