Търсене на Правилници

Правилник за устройството и дейността на междуведомствения съвет по въпросите на граничния контрол (загл. изм. - дв, бр. 39 от 2003 г.)

Правилник за устройството и дейността на министерството на вътрешните работи

Правилник за устройството и дейността на многопрофилните транспортни болници към министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (загл. изм. - дв, бр. 96 от 2005 г., в сила от 01.12.2005 г., изм. - дв, бр. 25 от 2015 г.)

Правилник за устройството и дейността на музей "борис христов" - софия

Правилник за устройството и дейността на музей "васил левски" - карлово

Правилник за устройството и дейността на музей "христо ботев" - калофер

Правилник за устройството и дейността на научноизследователския институт по криминалистика и криминология

Правилник за устройството и дейността на национален музей "земята и хората" - софия

Правилник за устройството и дейността на национален музей на българското изобразително изкуство

Правилник за устройството и дейността на национален парк-музей "шипка - бузлуджа" - казанлък

Правилник за устройството и дейността на национален политехнически музей - софия

Правилник за устройството и дейността на национален център за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти

Правилник за устройството и дейността на националната галерия

Правилник за устройството и дейността на националната здравноосигурителна каса

Правилник за устройството и дейността на националната служба за съвети в земеделието

Правилник за устройството и дейността на националния военен университет "васил левски"

Правилник за устройството и дейността на националния военноисторически музей

Правилник за устройството и дейността на националния дворец на децата

Правилник за устройството и дейността на националния институт за недвижимо културно наследство

Правилник за устройството и дейността на националния институт за помирение и арбитраж

Правилник за устройството и дейността на националния институт по метеорология и хидрология

Правилник за устройството и дейността на националния исторически музей - софия

Правилник за устройството и дейността на националния литературен музей

Правилник за устройството и дейността на националния медицински координационен център

Правилник за устройството и дейността на националния музей на образованието - габрово

Правилник за устройството и дейността на националния онкологичен център

Правилник за устройството и дейността на националния педагогически център

Правилник за устройството и дейността на националния студентски дом

Правилник за устройството и дейността на националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към министерския съвет (загл. изм. - дв, бр. 31 от 2011 г., в сила от 15.04.2011 г.)

Правилник за устройството и дейността на националния съвет по въпросите на социалното включване към министерския съвет

Правилник за устройството и дейността на националния съвет по медицинска експертиза

Правилник за устройството и дейността на националния учебен център

Правилник за устройството и дейността на националния център за информация и документация

Правилник за устройството и дейността на националния център за обучение и квалификация в системата за спешна медицинска помощ

Правилник за устройството и дейността на националния център по заразни и паразитни болести


Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 
rss
Посети форума