Информацията е предоставена от Сиела.НЕТ

добави в моите актове

УКАЗ № 228 ОТ 04.08.2022 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ВАЛЕРИ ИВАНОВ ЙОТОВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В РЕПУБЛИКА ЕКВАДОР

Обн. ДВ. бр.65 от 12 Август 2022г.


На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Освобождавам Валери Иванов Йотов от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Еквадор.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 4 август 2022 г.
Подпечатан с държавния печат.


Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 
rss
Посети форума