Информацията е предоставена от Сиела.НЕТ

добави в моите актове

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБИРАНЕ НА СЕКРЕТАРИ НА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЕТОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Издадено от Народното събрание

Обн. ДВ. бр.32 от 16 Април 2021г.


Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България

РЕШИ:

1. Избира 12 секретари на Народното събрание - по двама от всяка от представените в Народното събрание партии и коалиции, регистрирани в Централната избирателна комисия за самостоятелно участие в изборите на 4 април 2021 г.
2. Гласуването е явно чрез вдигане на ръка, освен ако Народното събрание реши друго, и в цялост за всички кандидати.
3. Избира за секретари на Четиридесет и петото Народно събрание:
- Маноил Минчев Манев,
- Христо Георгиев Гаджев,
- Кирил Сашев Симеонов,
- Петър Христов Димитров,
- Филип Стефанов Попов,
- Стоян Михайлов Мирчев,
- Мастън Османов Мастънов,
- Сезгин Юсеин Мехмед,
- Димитър Георгиев Найденов,
- Иван Георгиев Велов,
- Светослав Бончев Колев,
- Минко Велчев Ангелов.
-------------------------
Решението е прието от 45-то Народно събрание на 15 април 2021 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 
rss
Посети форума