Информацията е предоставена от Сиела.НЕТ

добави в моите актове

РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРОЦЕДУРНИ ПРАВИЛА ЗА ИЗБИРАНЕ НА ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЕТОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Издадено от Народното събрание

Обн. ДВ. бр.32 от 16 Април 2021г.


Народното събрание на основание чл. 76, ал. 3 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България

РЕШИ:

Приема процедурни правила за избиране на заместник-председатели на Четиридесет и петото Народно събрание, както следва:
1. Народното събрание избира шестима заместник-председатели - по един от всяка от представените в Народното събрание партии и коалиции, регистрирани в Централната избирателна комисия за самостоятелно участие в изборите на 4 април 2021 г.
2. Всяка от представените в Народното събрание партии и коалиции, регистрирани в Централната избирателна комисия за самостоятелно участие в изборите на 4 април 2021 г., предлага свой кандидат за заместник-председател на Народното събрание.
3. Гласуването е явно чрез вдигане на ръка, освен ако Народното събрание реши друго, и в цялост за всички кандидати.
4. Предложените кандидати за заместник-председатели са избрани, когато са получили повече от половината от гласовете на присъстващите народни представители.
-------------------------
Решението е прието от 45-то Народно събрание на 15 април 2021 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 
rss
Посети форума