Информацията е предоставена от Сиела.НЕТ

добави в моите актове

РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРОЦЕДУРНИ ПРАВИЛА ЗА ИЗБИРАНЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЕТОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Издадено от Народното събрание

Обн. ДВ. бр.32 от 16 Април 2021г.


Народното събрание на основание чл. 76, ал. 3 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България

РЕШИ:

Приема процедурни правила за избиране на председател на Четиридесет и петото Народно събрание, както следва:
1. Кандидати за председател на Народното събрание могат да бъдат предлагани от представените в Народното събрание партии и коалиции, регистрирани в Централната избирателна комисия за самостоятелно участие в изборите на 4 април 2021 г., и от народни представители.
2. Гласуването е явно чрез вдигане на ръка, освен ако Народното събрание реши друго, и по азбучен ред на предложените кандидатури.
3. Избран е кандидатът, получил повече от половината от гласовете на присъстващите народни представители. Ако при първото гласуване никой от кандидатите не получи необходимото мнозинство, се произвежда второ гласуване, в което участват двамата кандидати, получили най-много гласове. Избран е кандидатът, получил повече гласове.
-------------------------
Решението е прието от 45-то Народно събрание на 15 април 2021 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 
rss
Посети форума