Информацията е предоставена от Сиела.НЕТ

добави в моите актове

РЕШЕНИЕ № 1928-МИ ОТ 14 ЯНУАРИ 2021 Г. ОТНОСНО ИЗМЕНЕНИЕ НА ИЗБОРНИ КНИЖА, УТВЪРДЕНИ С РЕШЕНИЕ № 1833-МИ ОТ 7 ЮЛИ 2020 Г. НА ЦИК

Издадено от Централната избирателна комисия

Обн. ДВ. бр.5 от 19 Януари 2021г.


С оглед приетите изменения и допълнения на Изборния кодекс (ДВ, бр. 88 от 2020 г.) и на основание чл. 6, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Изменя образци на изборни книжа № 88-МИ-НЧ, № 89-МИ-НЧ, № 90-МИ-НЧ и № 91-МИ-НЧ, утвърдени с Решение № 1833-МИ от 7 юли 2020 г. на ЦИК, съгласно приложенията.
Решението да се обнародва в "Държавен вестник".

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ РЕШЕНИЕ № 1928-МИ ОТ 14 ЯНУАРИ 2021 Г. ОТНОСНО ИЗМЕНЕНИЕ НА ИЗБОРНИ КНИЖА, УТВЪРДЕНИ С РЕШЕНИЕ № 1833-МИ ОТ 7 ЮЛИ 2020 Г. НА ЦИК

(Отделени като самостоятелен акт)

Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 


Виж всички Публикувай още

rss
Посети форума