Информацията е предоставена от Сиела.НЕТ

добави в моите актове

УКАЗ № 9 ОТ 14.01.2021 Г. ЗА НАСРОЧВАНЕ НА ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 4 АПРИЛ 2021 Г.

Обн. ДВ. бр.5 от 19 Януари 2021г.


На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 4, ал. 1 от Изборния кодекс

ПОСТАНОВЯВАМ:

Насрочвам избори за Народно събрание на 4 април 2021 г.
Издаден в София на 14 януари 2021 г.
Подпечатан с държавния печат.


Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 
rss
Посети форума