Информацията е предоставена от Сиела.НЕТ

добави в моите актове

РЕШЕНИЕ № 1833-МИ ОТ 7 ЮЛИ 2020 Г. ОТНОСНО УТВЪРЖДАВАНЕ ОБРАЗЦИ НА ИЗБОРНИ КНИЖА ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА НОВИ И ЧАСТИЧНИ ИЗБОРИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ

Издадено от Централната избирателна комисия

Обн. ДВ. бр.62 от 14 Юли 2020г., изм. ДВ. бр.5 от 19 Януари 2021г.


На основание чл. 6, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Утвърждава образци на изборни книжа за произвеждане на нови и частични избори за общински съветници и за кметове с номера от 1-МИ-НЧ до 103-МИ-НЧ, приложени към настоящото решение.
Решението се обнародва в "Държавен вестник".

Приложения

(Изм. - ДВ, бр. 5 от 2021 г.)

(Отделени като самостоятелен акт)

Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 


Виж всички Публикувай още

rss
Посети форума