ДВ по e-mail

Ако желаете да получавате след всеки брой съдържанието на "Държавен вестник" на електронната си поща, моля посочете своя е-mail адрес

Държавен вестник, бр. 58 от 30.VIОфициален раздел


Нови актове

Постановление № 142 от 26 юни 2020 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2020 г. за финансово осигуряване на дейности по национална програма "оптимизиране на вътрешната структура на персонала", одобрена с решение № 285 на министерския съвет от 2020 г. за одобряване на национални програми за развитие на образованието, и за възстановяване на транспортните разходи на педагогическите специалисти, работещи в детските градини в системата на предучилищното и училищното образование

Постановление № 137 от 25 юни 2020 г. за приемане на списък на професионални направления и защитени специалности

Постановление № 138 от 26 юни 2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на министерството на външните работи за 2020 г. във връзка с механизма за бежанците в турция

Постановление № 140 от 26 юни 2020 г. за изменение и допълнение на устройствения правилник на министерството на финансите, приет с постановление № 353 на министерския съвет от 2016 г. (дв, бр. 100 от 2016 г.)

Постановление № 141 от 26 юни 2020 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджета на община троян за 2020 г.

Решение № 414 от 25 юни 2020 г. за определяне на концесионер на морски плаж "лозенец", община царево, област бургас

Решение № 415 от 25 юни 2020 г. за определяне на концесионер на морски плаж "шкорпиловци - централен", община долни чифлик, област варна

Указ № 124 от 22.06.2020 г. за награждаване проф. д-р красимир димитров иванов с орден "св. св. кирил и методий" огърлие

Наредба за изменение и допълнение на наредба № н-6 от 2018 г. за военномедицинска експертиза (дв, бр. 23 от 2018 г.)

Споразумение за предоставяне на консултантски услуги между министерството на образованието и науката и изпълнителна агенция "оперативна програма "наука и образование за интелигентен растеж" (република България), от една страна, и международната банка за възстановяване и развитие, от друга страна, подписано на 12 февруари 2020 г. (ратифицирано със закон, приет от 44-то народно събрание на 29 май 2020 г. - дв, бр. 52 от 2020 г. в сила от 10 юни 2020 г.)

Списък на отписаните от списъка на специалистите - вещи лица за 2020 г., за съдебния район на окръжния съд - бургас, и административния съд - бургас (дв, бр. 32 от 2020 г.), съгласно решение № 1 от 2020 г. на комисията по чл. 13, ал. 1 от наредба № 2 от 2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица

Правилник за изменение и допълнение на правилника за устройството и дейността на военномедицинската академия (дв, бр. 107 от 2018 г.)

Решение за предложение до президента на република България за награждаване с медал "за заслуга"

Решение във връзка с разискванията по питането на народните представители искрен веселинов и александър сиди към министъра на труда и социалната политика деница сачева относно фрагментирано законодателство в социалната политика

Решение във връзка с разискванията по питането на народните представители румен гечев и георги свиленски към министъра на финансите владислав горанов относно "нова концепция за облагане на хазартните игри", декларирана от министъра на финансите владислав горанов през месец март 2016 г.
Променени актове

Постановление № 348 от 18 декември 2019 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2019 г.

Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от зсв за съдебния район на окръжния съд - бургас, за 2020 г.

Устройствен правилник на министерството на финансите

Наредба № н-6 от 13 февруари 2018 г. за военномедицинска експертиза

Правилник за устройството и дейността на военномедицинската академия
Отменени актове
Неофициален раздел


Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума