ДВ по e-mail

Ако желаете да получавате след всеки брой съдържанието на "Държавен вестник" на електронната си поща, моля посочете своя е-mail адрес

Държавен вестник, бр. 32 от 16.IVОфициален раздел


Нови актове

Решение № 341 от 14 април 2021 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от закона за подземните богатства - строителни материали - пясък и чакъл, от находище "феникс", разположено в землището на гр. искър, община искър, област плевен, на "мл - консулт - 2009" - еоод, гр. плевен

Решение № 342 от 14 април 2021 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от закона за подземните богатства - скалнооблицовъчни материали - амфиболови гнайси, от находище "беслен", разположено в землището на с. беслен, община хаджидимово, област благоевград, на "илинда" - еоод, с. марчево

Решение № 340 от 13 април 2021 г. за определяне на концесионер на морски плаж "къмпинг веселие", община созопол, област бургас

Наредба № 4 от 26 март 2021 г. за придобиване на квалификация по професията "икономист"

Наредба № 6 от 26 март 2021 г. за утвърждаване на медицински стандарт "детска клинична хематология и онкология"

Решение за приемане на правила за дистанционно участие в заседанията на четиридесет и петото народно събрание на народни представители, поставени под задължителна изолация или карантина поради COVID-19

Решение за приемане на процедурни правила за избиране на председател на четиридесет и петото народно събрание

Решение за избиране на председател на четиридесет и петото народно събрание

Решение за приемане на процедурни правила за избиране на заместник-председатели на четиридесет и петото народно събрание

Решение за избиране на заместник-председатели на четиридесет и петото народно събрание

Решение по прилагането на правилника за организацията и дейността на народното събрание (дв, бр. 35 от 2017 г.)

Решение за избиране на секретари на четиридесет и петото народно събрание

Решение за създаване на временна комисия за изработване на проект на правилник за организацията и дейността на народното събрание и за промени в правилника за организацията и дейността на народното събрание (дв, бр. 35 от 2017 г.)

Изменения на анекса към протокола от 1978 г., отнасящ се до международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973 г.
Променени актове

Протокол от 1978, отнасящ се до международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973
Отменени актове

Наредба № 32 от 9 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията "икономист"

Неофициален раздел


Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 
rss
Посети форума