ДВ по e-mail

Ако желаете да получавате след всеки брой съдържанието на "Държавен вестник" на електронната си поща, моля посочете своя е-mail адрес

Държавен вестник, бр. 91 от 23.XОфициален раздел


Нови актове

Решение № 745 от 20 октомври 2020 г. за откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж "каварна", община каварна, област добрич

Решение № 746 от 20 октомври 2020 г. за откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж "робинзон", община несебър, област бургас

Правилник за изменение и допълнение на правилника за дейността на комисията за публичен надзор над регистрираните одитори (дв, бр. 16 от 2017 г.)

Наредба за изменение на наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти (дв, бр. 21 от 2009 г.)

Наредба за изменение и допълнение на наредба № 1 от 2019 г. за треньорските кадри (дв, бр. 13 от 2019 г.)

Правилник за изменение и допълнение на правилника за администрацията в съдилищата (дв, бр. 68 от 2017 г.)

Заповед № 8121з-1118 от 8 октомври 2020 г. относно допълнение на приложения към заповед № 8121з-140 от 24.01.2017 г. относно утвърждаване на класификатор на длъжностите в мвр за служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 и 3 и ал. 3 от змвр, доп. със заповед № 8121з-424 от 15.03.2017 г., изм. и доп. със заповед № 8121з-1380 от 10.11.2017 г., доп. със заповед № 8121з-76 от 26.01.2018 г., доп. със заповед № 8121з-541 от 21.05.2018 г., изм. и доп. със заповед № 8121з-205 от 19.02.2020 г., доп. със заповед № 8121з-274 от 6.03.2020 г., изм. и доп. със заповед № 8121з-910 от 21.08.2020 г.
Променени актове

Наредба № 4 от 4 март 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти

Заповед № 8121з-140 от 24 януари 2017 г. относно утвърждаване на класификатор на длъжностите в мвр за служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 и 3 и ал. 3 змвр

Правилник за дейността на комисията за публичен надзор над регистрираните одитори

Правилник за администрацията в съдилищата

Наредба № 1 от 4 февруари 2019 г. за треньорските кадри
Отменени актове
Неофициален раздел


Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 

rss
Посети форума