ДВ по e-mail

Ако желаете да получавате след всеки брой съдържанието на "Държавен вестник" на електронната си поща, моля посочете своя е-mail адрес

Държавен вестник, бр. 5 от 19.IОфициален раздел


Нови актове

Постановление № 3 от 14 януари 2021 г. за одобряване на допълнителни трансфери за 2021 г. за финансово осигуряване на дейности по програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020 - 2022 г.

Наредба № 5 от 31 декември 2020 г. за утвърждаване на медицински стандарт "детска хирургия"

Наредба № 6 от 31 декември 2020 г. за утвърждаване на медицински стандарт "инфекциозни болести"

Постановление № 4 от 14 януари 2021 г. за одобряване на допълнителни трансфери за 2021 г.

Решение № 18 от 14 януари 2021 г. за признаване на асоциацията на индустриалния капитал в България за представителна организация на работодателите на национално равнище

Решение № 19 от 14 януари 2021 г. за признаване на конфедерацията на независимите синдикати в България за представителна организация на работниците и служителите на национално равнище

Решение № 20 от 14 януари 2021 г. за признаване на българската стопанска камара за представителна организация на работодателите на национално равнище

Решение № 21 от 14 януари 2021 г. за признаване на конфедерация на труда "подкрепа" за представителна организация на работниците и служителите на национално равнище

Решение № 22 от 14 януари 2021 г. за признаване на българската търговско-промишлена палата за представителна организация на работодателите на национално равнище

Решение № 23 от 14 януари 2021 г. за признаване на съюза за стопанска инициатива за представителна организация на работодателите на национално равнище

Решение № 24 от 14 януари 2021 г. за признаване на конфедерацията на работодателите и индустриалците в България за представителна организация на работодателите на национално равнище

Указ № 9 от 14.01.2021 г. за насрочване на избори за народно събрание на 4 април 2021 г.

Споразумение за прекратяване на двустранните инвестиционни договори между държавите - членки на европейския съюз (ратифицирано със закон, приет от 44-то народно събрание на 7 октомври 2020 г. - дв, бр. 89 от 2020 г. в сила за република България от 13 декември 2020 г.)

Решение № 1928-ми от 14 януари 2021 г. относно изменение на изборни книжа, утвърдени с решение № 1833-ми от 7 юли 2020 г. на цик

Приложения към решение № 1928-ми от 14 януари 2021 г. относно изменение на изборни книжа, утвърдени с решение № 1833-ми от 7 юли 2020 г. на цик
Променени актове

Приложения към решение № 1833-ми от 7 юли 2020 г. относно утвърждаване образци на изборни книжа за произвеждане на нови и частични избори за общински съветници и за кметове

Решение № 1833-ми от 7 юли 2020 г. относно утвърждаване образци на изборни книжа за произвеждане на нови и частични избори за общински съветници и за кметове

Постановление № 400 от 22 декември 2020 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2020 г.
Отменени актове

Наредба № 21 от 24 юни 2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт "инфекциозни болести"

Договор между народна република България и федерална република германия

Договор между народна република България и италианската република относно взаимно насърчаване и защита на инвестициите

Договор между правителството на република България и правителството на кралство дания за насърчаване и взаимна защита на инвестициите

Договор между правителството на република България и правителството на република гърция за насърчаване и взаимна защита на инвестициите

Договор между народна република България и белгийско-люксембургския икономически съюз

Договор между република България и република унгария

Договор между правителството на народна република България и правителството на френската република за взаимно насърчаване и защита на инвестициите

Договор между правителството на народна република България и правителството на република кипър относно взаимно насърчаване и защита на инвестициите

Договор между правителството на република България и правителството на република полша за взаимно насърчаване и защита на инвестициите

Договор между правителството на република България и правителството на словашката република за насърчаване и взаимна защита на инвестициите

Договор между правителството на република България и правителството на република хърватска за насърчаване и взаимна защита на инвестициите

Договор между република България и кралство испания за взаимно насърчаване и защита на инвестициите

Договор между република България и чешката република за насърчаване и взаимна защита на инвестициите

Договор между правителството на република България и правителството на република словения за взаимно насърчаване и защита на инвестициите

Договор за насърчаване и взаимна защита на инвестициите между република България и кралство нидерландия

Договор между правителството на република България и правителството на република латвия за насърчаване и взаимна защита на инвестициите(ратифициран със закон, приет от хххIх народно събрание на 23 юни 2004 г. - дв, бр. 58 от 2004 г. в сила за република България от 23 юли 2004 г.)

Договор между правителството на република България и правителството на република литва за насърчаване и защита на инвестициите (ратифициран със закон, приет от 40-то народно събрание на 15 март 2006 г. - дв, бр. 25 от 2006 г. в сила за република България от 25 април 2006 г.)

Спогодба между правителството на република България и правителството на република португалия за насърчаване и взаимна защита на инвестициите

Неофициален раздел


Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 


Виж всички Публикувай още

rss
Посети форума