навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове / Правилници


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони
Правилник за устройството и дейността на център за спешна медицинска помощ

Правилник за устройството и дейността на центъра за изследване и обучение по професионално ориентиране

Правилник за устройството и дейността на центъра за информационно осигуряване на образованието

Правилник за устройството и дейността на центъра за развитие на човешките ресурси

Правилник за устройството и организацията на дейността на сметната палата

Правилник за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи

Правилник за устройството и функциите на регионалните управления на образованието

Правилник за устройството, дейността и вътрешния ред на центровете за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания

Правилник за устройството, дейността и организацията на работа на центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства

Правилник за устройството, дейността и структурата на медицинския институт на министерството на вътрешните работи

Правилник за устройството, дейността, организацията на работа, числеността на комисията за регулиране на съобщенията и структурата на нейната администрация

Правилник за устройството, задачите и дейността на националния център за книгата

Правилник за устройството, задачите и дейността на националния център за музеи, галерии и изобразителни изкуства

Правилник за устройството, задачите и дейността на националния център за музика и танц

Правилник за устройството, задачите и дейността на националния център за театър

Правилник за устройството, организацията и дейността на национален център за отдих, възстановяване и спорт

Правилник за устройството, организацията и дейността на националния съвет по равнопоставеността на жените и мъжете към министерския съвет

Правилник за устройството, организацията и дейността на учебен център

Правилник за устройството, организацията и дейността на централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към министерския съвет

Правилник за устройството, организацията на работата и финансирането на специализирания експертен съвет за опазване на недвижимите културни ценности

Правилник за устройството, функциите и дейността на дп \"ръководство на въздушното движение\"

Правилник за устройството, функциите и дейността на държавно предприятие \"пристанищна инфраструктура\"

Правилник за устройството, функциите и дейността на национална компания \"стратегически инфраструктурни проекти\"

Правилник за финансовата и счетоводната отчетност на съдебните учреждения

Правилник за функциите и организацията на дейността на експертния съвет по лечение на зависимости

Правилник за функциите, задачите и организацията на работа на съвета по сигурността при министерския съвет (загл. изм. - дв, бр. 28 от 2002 г., изм. - дв, бр. 20 от 2003 г.)

Правилник за функциите, задачите и състава на висшия експертен екологичен съвет

Правилник за функциите, задачите и устройството на националния център по наркомании

Правилник за функциите, устройството и дейността на главна дирекция \"ръководство на въздушното движение\"

Правилник на арбитражния съд при българската търговско-промишлена палата

Правилник на единната национална система от колекции за култури

Правилник на столичен общински съвет за автоматизираните информационни системи в столична община

Правилник на столичен общински съвет за дейността на кастрационни центрове за безстопанствените кучета на територията на столична община

Правилник на столичен общински съвет за дейността на столична общинска агенция за приватизация и инвестиции (загл. изм. - решение № 497 по протокол № 496 от 23.07.2015 г.)

Правилник на столичен общински съвет за залавяне и транспортиране на безстопанствените кучета на територията на столична община

rss
Посети форума