навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове / Правилници


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони
Правилник за устройството и дейността на балнеологичен център \"камена\" - велинград

Правилник за устройството и дейността на болница \"лозенец\"

Правилник за устройството и дейността на висшето военноморско училище \"никола йонков вапцаров\"

Правилник за устройството и дейността на висшия консултативен съвет по водите

Правилник за устройството и дейността на военна академия \"георги стойков раковски\"

Правилник за устройството и дейността на военно-географската служба

Правилник за устройството и дейността на военномедицинската академия

Правилник за устройството и дейността на възпитателните училища-интернати и социално-педагогическите интернати

Правилник за устройството и дейността на гаранционния фонд

Правилник за устройството и дейността на главна дирекция \"охрана\"

Правилник за устройството и дейността на дегустационните комисии

Правилник за устройството и дейността на диализните центрове

Правилник за устройството и дейността на дирекциите за техническо съдействие, координация и управление на регионални програми и планове

Правилник за устройството и дейността на дирекциите на националните паркове

Правилник за устройството и дейността на домовете за медико-социални грижи за деца

Правилник за устройството и дейността на домовете за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа

Правилник за устройството и дейността на държавната комисия по породи животни

Правилник за устройството и дейността на държавната комисия по стоковите борси и тържищата и на нейната администрация

Правилник за устройството и дейността на държавната комисия по ценните книжа

Правилник за устройството и дейността на държавните горски стопанства

Правилник за устройството и дейността на държавните ловни стопанства

Правилник за устройството и дейността на държавните факултетски болници

Правилник за устройството и дейността на държавния логопедичен център

Правилник за устройството и дейността на държавно предприятие \"българо-германски център за професионално обучение\"

Правилник за устройството и дейността на държавно предприятие \"кабиюк\"- шумен

Правилник за устройството и дейността на държавно предприятие \"национална компания \"железопътна инфраструктура\"

Правилник за устройството и дейността на държавно предприятие \"радиоактивни отпадъци\"

Правилник за устройството и дейността на държавно предприятие \"фонд затворно дело\"

Правилник за устройството и дейността на звено за координация на проекта \"усъвършенстване на образованието\"

Правилник за устройството и дейността на звеното за оперативно управление и финансово осигуряване на организационните структури на министерството на образованието и науката

Правилник за устройството и дейността на института по отбрана \"професор цветан лазаров\" (загл. доп. - дв, бр. 82 от 2014 г., в сила от 03.10.2014 г.)

Правилник за устройството и дейността на института по психология на министерството на вътрешните работи

Правилник за устройството и дейността на информационния център на министерството на отбраната

Правилник за устройството и дейността на комендантство - мо

Правилник за устройството и дейността на комисията за отнемане на незаконно придобито имущество и на нейната администрация

rss
Посети форума