навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове / Правилници


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони
Правилник за работата на увеселителните забави и игри за развлечение, пътуващи естрадно-циркови трупи, илюзионисти и др., организирани от дирекцията на българските циркове

Правилник за работата на управителния съвет на фонд \"здравна информация\" към министерството на здравеопазването

Правилник за разпространението на генетически изменени висши растения, създадени чрез рекомбинантна днк технология

Правилник за реда в корабоплаването по вътрешните води в народна република България

Правилник за реда за водене на регистрите при министерството на регионалното развитие и благоустройството на европейските групи за териториално сътрудничество със седалище в република България и на българските юридически лица, които членуват в такива групи със седалище извън територията на република България

Правилник за реда за вписване и водене на централния професионален регистър на строителя

Правилник за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала

Правилник за реда и начина за разпределяне и изразходване на средствата по фондовете за покриване на разходите за приватизиране на държавните предприятия

Правилник за социално обслужване на лица и семейства

Правилник за статута на футболистите в системата на българския футболен съюз

Правилник за структурата и дейността на държавно предприятие \"съобщително строителство и възстановяване\"

Правилник за структурата, дейността и задачите на окръжните дирекции \"библиотеки\"

Правилник за структурата, дейността и организацията на работа на агенция \"пътна инфраструктура\"

Правилник за структурата, организацията и дейността на националния съвет за закрила на детето

Правилник за структурата, организацията и реда за използване на националната гвардейска част

Правилник за структурния състав и организацията на работа на специализирания експертен съвет по чл. 99, ал. 2 от закона за културното наследство

Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата

Правилник за състава на националния архивен съвет и реда за неговата работа

Правилник за състава, функциите и дейността на националния съвет за нематериално културно наследство към министъра на културата

Правилник за творческия фонд при министерството на културата (загл. изм. - дв, бр. 101 от 1977 г, бр. 94 от 1998 г.)

Правилник за техническия надзор върху съоръженията с повишена опасност

Правилник за управлението и стопанисването на свободната безмитна зона - бургас

Правилник за управлението и стопанисването на свободната безмитна зона - видин

Правилник за управлението и стопанисването на свободната безмитна зона - пловдив

Правилник за управлението и стопанисването на свободната безмитна зона - русе

Правилник за управлението и стопанисването на свободната безмитна зона - свиленград

Правилник за ускорени производства по арбитражни дела

Правилник за условията и реда за работа на етичната комисия по трансплантация към министерския съвет

Правилник за условията и реда за работа на комисията по прозрачност по закона за лекарствените продукти в хуманната медицина

Правилник за условията и реда за работа на централната комисия по етика към министерския съвет по закона за лекарствените продукти в хуманната медицина

Правилник за условията и реда за управлението, възлагането на дейностите по поддържане и възстановяване, възлагането на туристически дейности, охраната и контрола в горите, земите и водните площи в защитените територии - изключителна държавна собственост

Правилник за устройство и дейността на комисията за защита от дискриминация

Правилник за устройството и дейността на академията на министерството на вътрешните работи

Правилник за устройството и дейността на антидопинговия център

Правилник за устройството и дейността на астрономическите обсерватории и планетариуми

rss
Посети форума