навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове / Правилници


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони
Правилник за категоризиране и прекатегоризиране на ръководителите на художествената самодейност

Правилник за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа (загл. изм. - дв, бр. 96 от 1982 г., в сила от 01.01.1983 г.)

Правилник за митнишкия надзор по река дунав

Правилник за набиране, разходване, отчитане и контрол на средствата по фонд \"развитие на националната система за обслужване на въздушното движение\"

Правилник за наблюдение и оценка на научноизследователската дейност, осъществявана от висшите училища и научните организации, както и на дейността на фонд \"научни изследвания\"

Правилник за образуване на цени на зъботехнически дейности, извършвани от медицински специалисти на частна практика и от частни здравни заведения

Правилник за организация на дейността на висшия съдебен съвет и неговата администрация

Правилник за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация

Правилник за организацията и дейността на великото народно събрание

Правилник за организацията и дейността на висшия медицински съвет

Правилник за организацията и дейността на висшия съвет по фармация

Правилник за организацията и дейността на домовете за деца

Правилник за организацията и дейността на държавните детски градини към министерството на отбраната и условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в държавните детски градини към министерството на отбраната

Правилник за организацията и дейността на държавните предприятия към селскостопанската академия

Правилник за организацията и дейността на експертния съвет за оценка на приоритетни вещества

Правилник за организацията и дейността на експертния съвет по биоциди

Правилник за организацията и дейността на комисията за издаване или отказ за издаване на разрешение за извършване на развъдна дейност от развъдните организации

Правилник за организацията и дейността на комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

Правилник за организацията и дейността на координационния съвет по водите

Правилник за организацията и дейността на ловния съвет към национално управление по горите, съветите по лова към регионалните управления на горите и комисиите по ловно стопанство към държавните лесничейства и държавните дивечовъдни станции

Правилник за организацията и дейността на междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към министерския съвет

Правилник за организацията и дейността на народното събрание

Правилник за организацията и дейността на националната комисия за борба с трафика на хора

Правилник за организацията и дейността на националния институт на правосъдието и на неговата администрация (загл. изм. - дв, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.)

Правилник за организацията и дейността на националния осигурителен институт

Правилник за организацията и дейността на националния съвет за наука и иновации (загл. изм. - дв, бр. 44 от 2013 г.)

Правилник за организацията и дейността на националния съвет по безопасност на храните

Правилник за организацията и дейността на националния съвет по генетични ресурси в животновъдството

Правилник за организацията и дейността на националния съвет по наркотичните вещества

Правилник за организацията и дейността на националния съвет по туризъм

Правилник за организацията и дейността на областните съвети за развитие

Правилник за организацията и дейността на обществения съвет по правата на пациента

Правилник за организацията и дейността на омбудсмана

Правилник за организацията и дейността на постоянните комисии по общини за осъществяване на профилактика на заболяванията и опазване на пчелните семейства от отравяния

Правилник за организацията и дейността на регионалните съвети за развитие

rss
Посети форума