навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове / Закони


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони
Закон за приватизация и следприватизационен контрол

Закон за приемане на декларация за признаване задължителната юрисдикция на международния съд и за оттегляне на резервите по разпоредбите на някои международни конвенции, предвиждащи такава юрисдикция

Закон за приемане на декларация по смисъла на чл. хІ, раздел 43 от конвенцията на оон за привилегиите и имунитетите на специализираните организации за разширяване прилагането на конвенцията по отношение на световната организация по туризъм

Закон за приемане на декларация по смисъла на член хI, раздел 43 от конвенцията на оон за привилегиите и имунитетите на специализираните организации за разширяване прилагането на конвенцията по отношение на някои специализирани организации

Закон за приемане на декларация по чл. 287, ал. 1 от конвенцията на организацията на обединените нации по морско право за признаване на юрисдикцията на международния трибунал по морско право

Закон за признаване на професионални квалификации

Закон за признаване, изпълнение и изпращане на актове за конфискация или отнемане и решения за налагане на финансови санкции (загл. изм. - дв, бр. 56 от 2022 г.)

Закон за признаване, изпълнение и изпращане на актове за налагане на мерки за процесуална принуда, различни от мерките, изискващи задържане

Закон за признаване, изпълнение и изпращане на съдебни актове за налагане на наказание лишаване от свобода или на мерки, включващи лишаване от свобода

Закон за признаване, изпълнение и изпращане на съдебни решения и решения за пробация с оглед упражняване на надзор върху пробационните мерки и алтернативните санкции

Закон за признаване, изпълнение, постановяване и изпращане на актове за обезпечаване на имущество (загл. изм. - дв, бр. 16 от 2018 г., изм. - дв, бр. 56 от 2022 г.)

Закон за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти

Закон за прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на европейския съюз (загл. изм. - дв, бр. 99 от 2013 г.)

Закон за прилагане на разпоредби на закона за държавния бюджет на република България за 2021 г., закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г. и закона за бюджета на националната здравноосигурителна каса за 2021 г.

Закон за промишления дизайн

Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Закон за противодействие на тероризма

Закон за професионалното образование и обучение

Закон за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление

Закон за публичните предприятия

Закон за публичните финанси

Закон за публичното предлагане на ценни книжа

Закон за пчеларството

Закон за пътищата

Закон за равнопоставеност на жените и мъжете

Закон за радиото и телевизията

Закон за развитието на академичния състав в република България

Закон за регионалното развитие

Закон за регистрация и контрол на земеделската и горската техника

Закон за регистър булстат

Закон за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги

Закон за резерва на въоръжените сили на република България

Закон за рибарството и аквакултурите

Закон за сделките с компенсаторни инструменти

Закон за сдружения за напояване


Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума