навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове / Закони


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони
Закон за отговорността на държавата и общините за вреди (загл. изм. - дв, бр. 30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г.)

Закон за отменяване на всички закони, издадени преди 9.09.1944 г.

Закон за оттегляне на декларации по международната конвенция относно намесата в открито море в случаи на бедствия, водещи до замърсяване на морето с нефт, от 1969 г. и за ратифициране на протокола относно намесата в открито море в случаи на замърсяване с вещества, различни от нефт, от 1973 г. с измененията от 2002 г.

Закон за оттегляне на декларацията по чл. 7, § 2 от европейската харта за местно самоуправление

Закон за оттегляне на резерва и приемане на декларация по международни конвенции

Закон за оттегляне на резервата, направена от република България в съответствие с чл. 13, ал. 1 от европейската конвенция за борба с тероризма

Закон за оттегляне на резервата, направена от република България по чл. 12 от европейската конвенция за екстрадиция

Закон за оттегляне на резервата, направена от република България по чл. 31 от конвенцията за статута на лицата без гражданство, приета в ню йорк на 28 септември 1954 г. (дв, бр. 60 от 7 август 2012 г.)

Закон за оттегляне на резерви и декларации по международни конвенции относно задължителната юрисдикция на международния съд и на международния арбитраж

Закон за оттегляне на резервите, направени от република България в съответствие с чл. 37, ал. 1 от наказателната конвенция относно корупцията

Закон за офицерските събрания

Закон за пазарите на финансови инструменти

Закон за патентите и регистрацията на полезните модели (загл. изм. - дв, бр. 64 от 2006 г., в сила от 09.11.2006 г.)

Закон за платежните услуги и платежните системи

Закон за подземните богатства

Закон за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления

Закон за подпомагане на земеделските производители

Закон за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица

Закон за политическите партии

Закон за посевния и посадъчния материал

Закон за потребителския кредит

Закон за почвите

Закон за пощенските услуги

Закон за правната помощ

Закон за преброяване на земеделските стопанства в република България през 2020 г.

Закон за преброяване на населението и жилищния фонд в република България през 2021 г.

Закон за предоставяне на помощ за изплащане на задължения на "национална електрическа компания" - еад

Закон за предоставяне на помощ за оздравяване на "холдинг български държавни железници" - еад

Закон за предоставяне на финансови услуги от разстояние

Закон за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки

Закон за предприятията на социалната и солидарна икономика

Закон за предучилищното и училищното образование

Закон за преминаването през и пребиваването на територията на република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили

Закон за преобразуване на държавната спестовна каса

Закон за преобразуване на строителните войски, войските на министерството на транспорта и войските на комитета по пощи и далекосъобщения в държавни предприятия


Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 
rss
Посети форума