навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове / Закони


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони
Закон за националния дарителски фонд \"13 века България\"

Закон за независимите оценители

Закон за независимия финансов одит

Закон за нормативните актове

Закон за нотариусите и нотариалната дейност (загл. изм. - дв, бр. 123 от 1997 г.)

Закон за някои права на лицата, които са били президенти на република България

Закон за обезщетяване на собственици на одържавени имоти

Закон за образуване на еднолични търговски дружества с държавно имущество

Закон за обществените библиотеки

Закон за обществените поръчки

Закон за общинската собственост

Закон за общинския дълг

Закон за обявяване на комунистическия режим в България за престъпен

Закон за обявяване на села и селища за градове и селища от градски тип

Закон за ограничаване изменението на климата

Закон за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност

Закон за ограничаване на плащанията в брой

Закон за ограничаване носенето на облекло, прикриващо или скриващо лицето

Закон за омбудсмана

Закон за опазване на земеделските земи

Закон за опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия

Закон за опазване на околната среда

Закон за опазване на селскостопанското имущество

Закон за опрощаване на задължения към държавата

Закон за ордените и медалите на република България

Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия

Закон за особените залози

Закон за отбраната и въоръжените сили на република България

Закон за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети

Закон за отговорността на държавата и общините за вреди (загл. изм. - дв, бр. 30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г.)

Закон за отменяване на всички закони, издадени преди 9.09.1944 г.

Закон за оттегляне на декларации по международната конвенция относно намесата в открито море в случаи на бедствия, водещи до замърсяване на морето с нефт, от 1969 г. и за ратифициране на протокола относно намесата в открито море в случаи на замърсяване с вещества, различни от нефт, от 1973 г. с измененията от 2002 г.

Закон за оттегляне на декларацията по чл. 7, § 2 от европейската харта за местно самоуправление

Закон за оттегляне на резерва и приемане на декларация по международни конвенции

Закон за оттегляне на резервата, направена от република България в съответствие с чл. 13, ал. 1 от европейската конвенция за борба с тероризма


Новини


 
 
 
rss
Посети форума