навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове / Закони


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони
Закон за екстрадицията и европейската заповед за арест

Закон за електронната идентификация

Закон за електронната търговия

Закон за електронните съобщения

Закон за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (загл. изм. - дв, бр. 85 от 2017 г.)

Закон за електронното управление

Закон за енергетиката

Закон за енергийната ефективност

Закон за енергията от възобновяеми източници

Закон за железопътния транспорт

Закон за животновъдството

Закон за жилищностроителните кооперации

Закон за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори

Закон за задълженията и договорите

Закон за задълженията към международния фонд за обезщетение при щети, причинени от замърсяване с нефт

Закон за задължителното депозиране на печатни и други произведения (загл. изм. - дв, бр. 42 от 2009 г., в сила от 06.07.2009 г.)

Закон за закриване на агенцията за чуждестранна помощ

Закон за закриване на медицинската академия

Закон за закриване на националната служба по зърното

Закон за закриване на социалноинвестиционния фонд

Закон за закрила и развитие на културата

Закон за закрила на детето

Закон за закрила на новите сортове растения и породи животни

Закон за занаятите

Закон за запасите от нефт и нефтопродукти

Закон за защита на животните

Закон за защита на класифицираната информация

Закон за защита на конкуренцията

Закон за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство

Закон за защита на личните данни

Закон за защита на потребителите

Закон за защита на растенията

Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (загл. изм. - дв, бр. 114 от 2003 г., в сила от 31.01.2004 г., изм. - дв, бр. 63 от 2010 г., в сила от 13.08.2010 г.)

Закон за защита от дискриминация (загл. изм. - дв, бр. 68 от 2006 г.)

Закон за защита от домашното насилие (загл. изм. - дв, бр. 102 от 2009 г., в сила от 22.12.2009 г.)

rss
Посети форума