навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 116 ОТ 1 АПРИЛ 2021 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА СПИСЪКА НА ДЪРЖАВИТЕ С ПАЗАРЕН РИСК ПО ЧЛ. 5, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ЕКСПОРТНОТО ЗАСТРАХОВАНЕ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 124 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2007 Г. (ДВ, БР. 46 ОТ 2007 Г.)

В сила от 06.04.2021 г.

Обн. ДВ. бр.28 от 6 Април 2021г.МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

§ 1. Забележката в края на Списъка на държавите с пазарен риск по чл. 5, ал. 1 от Закона за експортното застраховане - приложение към член единствен от Постановление № 124 на Министерския съвет от 2007 г., се изменя така:
"Всички търговски и политически рискове, свързани с износ за държавите, изброени по-горе, се разглеждат като временно непазарни в периода 27 март 2020 г. - 31 декември 2021 г. във връзка със Съобщение на Комисията за изменение на приложението към Съобщение на Комисията до държавите членки относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към застраховането на краткосрочни експортни кредити (ОВ, C 101 от 28 март 2020 г., изменено)."

Заключителни разпоредби


§ 2. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 
rss
Посети форума