навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 317 ОТ 23 НОЕМВРИ 2020 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНОКОМПЕНСИРАНИ ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА ЗА 2020 Г.

В сила от 26.11.2020 г.

Обн. ДВ. бр.101 от 27 Ноември 2020г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash playerМИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

Чл. 1. Одобрява вътрешнокомпенсирани промени на утвърдени разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на икономиката за 2020 г., както следва:
1. намалява утвърдените разходи по "Политика в областта на устойчивото икономическо развитие и конкурентоспособност" със 177 000 лв., в т.ч.:
а) бюджетна програма "Облекчаване на регулации, опростяване на процедури по предоставяне на административни услуги" със 140 000 лв., в т.ч. показател "Персонал" със 140 000 лв.;
б) бюджетна програма "Управление на програми и проекти, съфинансирани от ЕС" с 37 000 лв., в т.ч. показател "Персонал" с 37 000 лв.;
2. увеличава утвърдените разходи по:
а) "Политика в областта на ефективното външноикономическо сътрудничество" със 170 000 лв., бюджетна програма "Реализация на експортния потенциал и участие в търговската политика на Европейския съюз" със 170 000 лв., в т.ч. показател "Персонал" със 170 000 лв.;
б) бюджетна програма "Администрация" със 7000 лв., в т.ч. показател "Персонал" със 7000 лв.
Чл. 2. Министърът на икономиката да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на икономиката за 2020 г. и да уведоми министъра на финансите.

Заключителни разпоредби


§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 1 от Закона за публичните финанси.

§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на икономиката.

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 
rss
Посети форума