навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 5 ОТ 2019 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ФАРМАКО-ТЕРАПЕВТИЧНО РЪКОВОДСТВО ПО ОЧНИ БОЛЕСТИ (ДВ, БР. 80 ОТ 2019 Г.)

Издадена от Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти

Обн. ДВ. бр.101 от 27 Ноември 2020г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


§ 1. В приложението към член единствен се правят следните допълнения:
1. В раздел 2 "Болести на корнеята и склерата", т. 2.2.2 "Лечение", преди думите "Acyclovir - локално и общо" се добавя "Valacyclovir - общо,".
2. В раздел 6 "Болести на ретината и стъкловидното тяло" се правят следните допълнения:
2.1. В т. 6.5.4 "Лечение на влажната форма" след думите "инхибитори на съдовия растежен фактор (Pegaptanib Sodium, Ranibizumab, Aflibercept" се добавят тире и следният текст: "INN Brolucizumab Solution for injection 120 mg/ml l 1 pre-filled syringe)".
2.2. В т. 6.6.4. "Лечение", подточка трета, след думите "инхибитори на съдовия растежен фактор (Pegaptanib Sodium, Ranibizumab, Aflibercept" се добавят тире и следният текст: "INN Brolucizumab Solution for injection 120 mg/ml l 1 pre-filled syringe)".

Заключителни разпоредби


§ 2. Наредбата е приета с Решение на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти, прието съгласно Протокол № 410 от 6.11.2020 г.

Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 
rss
Посети форума