навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 319 ОТ 23 НОЕМВРИ 2020 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2020 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ТРУДА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ, УЧИЛИЩА, ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ И ЦЕНТРОВЕ ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА

В сила от 26.11.2020 г.

Обн. ДВ. бр.101 от 27 Ноември 2020г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash playerМИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни трансфери в размер 5 702 754 лв. за изплащане на допълнително възнаграждение за постигнати резултати от труда през учебната 2019/2020 година на директорите на общинските детски градини, училища, центрове за подкрепа за личностно развитие и центрове за специална образователна подкрепа, разпределени по общини съгласно приложението.
(2) Допълнителните трансфери по ал. 1 да се осигурят за сметка на намаление на утвърдените разходи по "Политика в областта на всеобхватното, достъпно и качествено предучилищно и училищно образование. Учене през целия живот", бюджетна програма "Училищно образование", по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2020 г.
(3) Допълнителните трансфери се предоставят по бюджетите на общините от централния бюджет под формата на обща субсидия за делегираните от държавата дейности за сметка на намаление на бюджетното взаимоотношение на централния бюджет с бюджета на Министерството на образованието и науката за 2020 г.
Чл. 2. Министърът на образованието и науката да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2020 г. и да уведоми министъра на финансите.

Чл. 3. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2020 г.

Заключителни разпоредби


§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 във връзка с чл. 55а от Закона за публичните финанси и чл. 25, ал. 3 от Наредба № 4 на министъра на образованието и науката от 2017 г. за нормиране и заплащане на труда (обн., ДВ, бр. 34 от 2017 г.; изм. и доп., бр. 76 от 2017 г., бр. 8 от 2019 г. и бр. 7 и 92 от 2020 г.).

§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на образованието и науката и на кметовете на общини.

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Приложение към чл. 1, ал. 1


Община

Средства за директори на общински училища, центрове за специална образователна подкрепа по чл. 50, ал. 1, т. 5 от ЗПУО, центрове за подкрепа за личностно развитие по чл. 49, ал. 3 и 4 от ЗПУО, оценявани съгласно чл. 27, ал. 4, т. 1 от Наредба № 4 от 2017 г. за нормиране и заплащане на труда

(в лв.)

Средства за директори на детски градини и на центрове за подкрепа за личностно развитие, оценявани съгласно чл. 27, ал. 4, т. 4 от Наредба № 4 от 2017 г. за нормиране и заплащане на труда

(в лв.)

Всичко
средства
за община

(в лв.)

Банско

8 239

3 000

11 239

Белица

6 311

1 500

7 811

Благоевград

25 793

21 000

46 793

Гоце Делчев

18 867

18 000

36 867

Гърмен

11 463

9 000

20 463

Кресна

1 533

1 500

3 033

Петрич

23 145

12 000

35 145

Разлог

14 050

1 500

15 550

Сандански

17 676

12 000

29 676

Сатовча

18 448

13 500

31 948

Симитли

4 458

3 000

7 458

Струмяни

1 692

1 500

3 192

Хаджидимово

5 970

4 500

10 470

Якоруда

7 941

1 500

9 441

Айтос

13 088

9 000

22 088

Бургас

82 401

52 500

134 901

Камено

4 996

9 000

13 996

Карнобат

11 618

10 500

22 118

Малко Търново

1 778

3 000

4 778

Несебър

12 415

18 000

30 415

Поморие

14 805

12 000

26 805

Приморско

2 728

1 500

4 228

Руен

23 973

21 000

44 973

Созопол

9 410

9 000

18 410

Средец

6 774

9 000

15 774

Сунгурларе

8 522

12 000

20 522

Царево

3 434

3 000

6 434

Аврен

7 877

3 000

10 877

Аксаково

8 623

10 500

19 123

Белослав

5 950

7 500

13 450

Бяла,
област Варна

3 130

1 500

4 630

Варна

74 403

79 500

153 903

Ветрино

1 658

3 000

4 658

Вълчи дол

7 276

6 000

13 276

Девня

3 172

1 500

4 672

Долни чифлик

11 359

7 500

18 859

Дългопол

9 432

7 500

16 932

Провадия

16 272

9 000

25 272

Суворово

5 866

1 500

7 366

Велико Търново

32 950

24 000

56 950

Горна Оряховица

18 065

18 000

36 065

Елена

7 562

9 000

16 562

Златарица

3 652

4 500

8 152

Лясковец

5 251

9 000

14 251

Павликени

9 486

16 500

25 986

Полски Тръмбеш

4 495

4 500

8 995

Свищов

11 732

10 500

22 232

Стражица

8 491

7 500

15 991

Сухиндол

1 340

1 500

2 840

Белоградчик

4 004

3 000

7 004

Бойница

1 398

1 500

2 898

Брегово

1 694

4 500

6 194

Видин

19 096

12 000

31 096

Грамада

1 439

1 500

2 939

Димово

4 343

4 500

8 843

Кула

1 716

1 500

3 216

Макреш

1 337

1 500

2 837

Ново село

1 271

1 500

2 771

Ружинци

4 407

6 000

10 407

Чупрене

2 499

3 000

5 499

Борован

4 156

4 500

8 656

Бяла Слатина

17 295

7 500

24 795

Враца

31 134

25 500

56 634

Козлодуй

9 775

12 000

21 775

Криводол

5 503

3 000

8 503

Мездра

9 962

9 000

18 962

Мизия

5 781

3 000

8 781

Оряхово

7 245

7 500

14 745

Роман

4 226

1 500

5 726

Хайредин

2 949

1 500

4 449

Габрово

18 844

15 000

33 844

Дряново

3 209

1 500

4 709

Севлиево

14 043

9 000

23 043

Трявна

4 916

4 500

9 416

Балчик

10 113

21 000

31 113

Генерал Тошево

10 324

18 000

28 324

Добрич

29 163

21 000

50 163

Добричка

17 607

45 000

62 607

Каварна

7 965

12 000

19 965

Крушари

4 611

1 500

6 111

Тервел

10 663

13 500

24 163

Шабла

3 118

3 000

6 118

Ардино

8 019

6 000

14 019

Джебел

5 884

7 500

13 384

Кирково

10 836

19 500

30 336

Крумовград

14 708

13 500

28 208

Кърджали

37 936

36 000

73 936

Момчилград

7 392

10 500

17 892

Черноочене

7 493

4 500

11 993

Бобов дол

3 279

3 000

6 279

Бобошево

1 386

1 500

2 886

Дупница

18 592

9 000

27 592

Кочериново

1 732

1 500

3 232

Кюстендил

18 152

10 500

28 652

Невестино

1 686

1 500

3 186

Рила

1 386

1 500

2 886

Сапарева баня

1 247

1 500

2 747

Трекляно

1 062

0

1 062

Априлци

1 390

1 500

2 890

Летница

1 553

1 500

3 053

Ловеч

16 227

15 000

31 227

Луковит

10 764

7 500

18 264

Тетевен

16 391

10 500

26 891

Троян

13 408

12 000

25 408

Угърчин

4 005

3 000

7 005

Ябланица

5 872

1 500

7 372

Берковица

12 718

10 500

23 218

Бойчиновци

6 254

9 000

15 254

Брусарци

3 588

4 500

8 088

Вълчедръм

9 024

10 500

19 524

Вършец

3 537

3 000

6 537

Георги Дамяново

2 574

1 500

4 074

Лом

15 005

13 500

28 505

Медковец

3 199

3 000

6 199

Монтана

21 691

19 500

41 191

Чипровци

1 378

1 500

2 878

Якимово

1 456

1 500

2 956

Батак

5 542

4 500

10 042

Белово

3 916

4 500

8 416

Брацигово

4 592

6 000

10 592

Велинград

20 429

13 500

33 929

Лесичово

3 453

3 000

6 453

Пазарджик

61 027

22 500

83 527

Панагюрище

7 805

13 500

21 305

Пещера

9 844

10 500

20 344

Ракитово

6 518

6 000

12 518

Септември

18 416

7 500

25 916

Стрелча

3 215

1 500

4 715

Сърница

4 003

1 500

5 503

Брезник

3 292

1 500

4 792

Земен

1 450

1 500

2 950

Ковачевци

1 234

1 500

2 734

Перник

33 474

24 000

57 474

Радомир

7 947

6 000

13 947

Трън

1 688

1 500

3 188

Белене

3 462

4 500

7 962

Гулянци

5 628

9 000

14 628

Долна
Митрополия

11 121

12 000

23 121

Долни Дъбник

11 741

10 500

22 241

Искър

4 274

3 000

7 274

Кнежа

10 794

7 500

18 294

Левски

8 993

6 000

14 993

Никопол

2 824

7 500

10 324

Плевен

58 568

52 500

111 068

Пордим

3 288

1 500

4 788

Червен бряг

15 378

7 500

22 878

Асеновград

14 701

16 500

31 201

Брезово

5 265

3 000

8 265

Калояново

6 023

12 000

18 023

Карлово

19 601

12 000

31 601

Кричим

3 280

3 000

6 280

Куклен

2 744

1 500

4 244

Лъки

1 085

1 500

2 585

"Марица"

17 288

24 000

41 288

Перущица

3 581

3 000

6 581

Пловдив

87 612

79 500

167 112

Първомай

17 734

10 500

28 234

Раковски

10 322

9 000

19 322

"Родопи"

15 289

16 500

31 789

Садово

11 212

15 000

26 212

Сопот

2 914

6 000

8 914

Стамболийски

10 138

13 500

23 638

Съединение

3 137

4 500

7 637

Хисаря

6 324

7 500

13 824

Завет

8 571

7 500

16 071

Исперих

13 058

21 000

34 058

Кубрат

13 741

9 000

22 741

Лозница

10 395

3 000

13 395

Разград

27 079

34 500

61 579

Самуил

5 400

3 000

8 400

Цар Калоян

3 677

3 000

6 677

Борово

2 780

1 500

4 280

Бяла, област Русе

8 322

3 000

11 322

Ветово

6 276

4 500

10 776

Две могили

4 294

4 500

8 794

Иваново

5 112

1 500

6 612

Русе

45 312

31 500

76 812

Сливо поле

4 416

3 000

7 416

Ценово

4 928

6 000

10 928

Алфатар

1 384

1 500

2 884

Главиница

5 716

1 500

7 216

Дулово

14 064

9 000

23 064

Кайнарджа

6 261

1 500

7 761

Силистра

20 077

16 500

36 577

Ситово

5 762

3 000

8 762

Тутракан

6 261

4 500

10 761

Котел

11 689

10 500

22 189

Нова Загора

20 104

31 500

51 604

Сливен

49 985

43 500

93 485

Твърдица

7 311

9 000

16 311

Баните

3 085

1 500

4 585

Борино

1 234

3 000

4 234

Девин

13 193

7 500

20 693

Доспат

11 256

10 500

21 756

Златоград

7 447

9 000

16 447

Мадан

8 320

7 500

15 820

Неделино

2 979

4 500

7 479

Рудозем

4 512

10 500

15 012

Смолян

22 983

19 500

42 483

Чепеларе

7 192

4 500

11 692

Столична

260 833

294 000

554 833

Антон

1 528

1 500

3 028

Божурище

2 633

3 000

5 633

Ботевград

12 565

19 500

32 065

Годеч

1 488

1 500

2 988

Горна Малина

4 784

1 500

6 284

Долна баня

2 814

1 500

4 314

Драгоман

1 608

1 500

3 108

Елин Пелин

15 800

16 500

32 300

Етрополе

7 900

4 500

12 400

Златица

3 217

3 000

6 217

Ихтиман

6 393

6 000

12 393

Копривщица

1 769

1 500

3 269

Костенец

6 593

4 500

11 093

Костинброд

8 905

6 000

14 905

Мирково

1 467

1 500

2 967

Пирдоп

3 518

1 500

5 018

Правец

7 578

6 000

13 578

Самоков

17 046

7 500

24 546

Своге

13 288

16 500

29 788

Сливница

4 743

3 000

7 743

Чавдар

1 709

1 500

3 209

Челопеч

1 689

1 500

3 189

Братя Даскалови

7 792

10 500

18 292

Гурково

3 165

1 500

4 665

Гълъбово

7 974

3 000

10 974

Казанлък

30 406

21 000

51 406

Мъглиж

10 105

6 000

16 105

Николаево

6 666

1 500

8 166

Опан

1 583

1 500

3 083

Павел баня

13 027

13 500

26 527

Раднево

8 035

9 000

17 035

Стара Загора

55 092

40 500

95 592

Чирпан

11 811

7 500

19 311

Антоново

4 860

1 500

6 360

Омуртаг

13 041

3 000

16 041

Опака

4 204

1 500

5 704

Попово

17 057

6 000

23 057

Търговище

22 973

19 500

42 473

Димитровград

18 575

10 500

29 075

Ивайловград

4 391

3 000

7 391

Любимец

6 396

1 500

7 896

Маджарово

1 794

1 500

3 294

Минерални бани

3 483

1 500

4 983

Свиленград

9 794

7 500

17 294

Симеоновград

4 939

3 000

7 939

Стамболово

4 791

1 500

6 291

Тополовград

6 776

3 000

9 776

Харманли

11 083

4 500

15 583

Хасково

36 307

18 000

54 307

Велики Преслав

7 432

9 000

16 432

Венец

4 727

10 500

15 227

Върбица

6 015

16 500

22 515

Каолиново

9 720

24 000

33 720

Каспичан

5 713

10 500

16 213

Никола Козлево

8 012

10 500

18 512

Нови пазар

10 314

15 000

25 314

Смядово

4 272

4 500

8 772

Хитрино

2 983

7 500

10 483

Шумен

33 369

45 000

78 369

Болярово

2 723

1 500

4 223

Елхово

8 802

4 500

13 302

Стралджа

5 969

3 000

8 969

"Тунджа"

13 965

9 000

22 965

Ямбол

25 208

15 000

40 208

Всичко общини:

3 017 754

2 685 000

5 702 754


Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 
rss
Посети форума