навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ПОПРАВКА

Обн. ДВ. бр.101 от 27 Ноември 2020г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


Поправка. Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията прави поправки на Международния кодекс за управление на безопасната експлоатация на кораби и предотвратяване на замърсяването (ISM Code) (ДВ, бр. 58 от 1995 г.) поради допуснати грешки в номерацията и превода на акта, както следва:
1. Заглавието "Общи положения" да се чете "1. Общи положения".
2. Заглавието "Определения" да се чете "1.1 Определения".
3. Точка 7 да се чете "1.1.1".
4. Точка 8 да се чете "1.1.2", а думите "директорът или беарбоот чартьорът" да се четат "корабният агент или беърбоут чартьорът".
5. Точка 9 да се чете "1.1.3".
6. Заглавието "Цели" да се чете "1.2 Цели".
7. Точка 10 да се чете "1.2.1".
8. Точка 11 да се чете "1.2.2", а букви "а" - "в" да се четат като подточки "1 - 3".
9. Точка 12 да се чете "1.2.3", а букви "а" и "б" да се четат като подточки "1 и 2".
10. Заглавието "Приложение" да се чете "1.3 Приложение".
11. Точка 13 да се чете "Изискванията на този кодекс се прилагат към всички кораби".
12. Заглавието "Функционални изисквания към системата за управление на безопасната експлоатация на кораби и предпазване от замърсяване" да се чете "1.4. Функционални изисквания към системата за управление на безопасната експлоатация на кораби и предпазване от замърсяване".
13. Точка 14 да се чете "Всяка компания разработва, прилага и поддържа система за управление на безопасната експлоатация на кораби и предпазване от замърсяване, която да включва следните функционални изисквания:
1. политика за безопасност и опазване на околната среда;
2. инструкции и процедури за осигуряване на безопасна експлоатация на корабите и опазване на околната среда съгласно съответното национално и международно законодателство;
3. определяне на нивата на йерархия и линии за комуникация между бреговия и корабния персонал;
4. процедури за докладване на инциденти и несъответствия с положенията на този кодекс;
5. процедури за подготовка и реагиране при аварийни ситуации;
6. процедури за вътрешни проверки и прегледи на управлението."
14. Заглавието "Политика за безопасност и опазване на околната среда" да се чете "2. Политика за безопасност и опазване на околната среда".
15. Точка 15 да се чете "2.1", а думите "чл. 1.2" да се четат "параграф 1.2".
16. Точка 16 да се чете "2.2".
17. Заглавието "Задължения на компанията и пълномощия" да се чете "3. Задължения на компанията и пълномощия".
18. Точка 17 да се чете "3.1".
19. Точка 18 да се чете "3.2".
20. Точка 19 да се чете "3.3".
21. Заглавието "Назначено лице/лица" да се чете "4. Назначено лице/лица".
22. Точка 20 да се чете "За да осигури безопасната експлоатация на всеки кораб и връзка между компанията и намиращите се на борда на кораба лица, всяка компания, както е удобно за нея, да назначи лице или лица, намиращи се на брега, които да имат пряк достъп до най-високото ниво на управление. Отговорностите и пълномощията на назначеното лице или лица да включват контролирането на аспектите на безопасността и предпазването от замърсяване при експлоатацията на всеки кораб, както и прилагането на изискваните подходящи средства и подкрепа от брега."
23. Заглавието "Отговорност и пълномощия на капитана" да се чете "5. Отговорност и пълномощия на капитана".
24. Точка 21 да се чете "5.1", а букви "а" - "д" да се четат като подточки "1 - 5".
25. Точка 22 да се чете "5.2".
26. Заглавието "Ресурси и персонал" да се чете "6. Ресурси и персонал".
27. Точка 23 да се чете "6.1", а букви "а" - "в" да се четат като подточки "1 - 3".
28. Точка 24 да се чете "6.2".
29. Точка 25 да се чете "6.3".
30. Точка 26 да се чете "6.4".
31. Точка 27 да се чете "6.5".
32. Точка 28 да се чете "6.6".
33. Точка 29 да се чете "6.7".
34. Заглавието "Разработване на планове за извършване на операции, свързани със системата за управление на безопасността на борда на кораба" да се чете "7. Разработване на планове за извършване на операции, свързани със системата за управление на безопасността на борда на кораба".
35. Точка 30 да се чете "Компанията да разработи процедури за подготовка на планове и инструкции, включително контролни листи, за основните корабни операции, свързани с безопасността на кораба и предотвратяване на замърсяването. Отделните задачи да се определят и възлагат на квалифициран персонал."
36. Заглавието "Подготовка за аварийни ситуации" да се чете "8. Подготовка за аварийни ситуации".
37. Точка 31 да се чете "8.1".
38. Точка 32 да се чете "8.2".
39. Точка 33 да се чете "8.3".
40. Заглавието "Доклади и анализи за несъответствия, инциденти и опасни ситуации" да се чете "9. Доклади и анализи за несъответствия, инциденти и опасни ситуации".
41. Точка 34 да се чете "9.1".
42. Точка 35 да се чете "9.2".
43. Заглавието "Поддържане на кораба и корабното оборудване" да се чете "10. Поддържане на кораба и корабното оборудване".
44. Точка 36 да се чете "10.1".
45. Точка 37 да се чете "10.2", а букви "а" - "г" да се четат като подточки "1 - 4".
46. Точка 38 да се чете "10.3".
47. Точка 39 да се чете "10.4", а думите "т. 35" и "т. 36" да се четат "параграф 10.2" и "параграф 10.3".
48. Заглавието "Документация" да се чете "11. Документация".
49. Точка 40 да се чете "11.1".
50. Точка 41 да се чете "11.2", а букви "а" - "в" да се четат като подточки "1 - 3".
51. Точка 42 да се чете "11.3".
52. Заглавието "Проверка, преглед и оценка от компанията" да се чете "12. Проверка, преглед и оценка от компанията".
53. Точка 43 да се чете "12.1".
54. Точка 44 да се чете "12.2".
55. Точка 45 да се чете "12.3".
56. Точка 46 да се чете "12.4".
57. Точка 47 да се чете "12.5".
58. Точка 48 да се чете "12.6".
59. Заглавието "Освидетелстване, проверка и контрол" да се чете "13. Освидетелстване, проверка и контрол".
60. Точка 49 да се чете "13.1".
61. Точка 50 да се чете "13.2".
62. Точка 51 да се чете "13.3".
63. Точка 52 да се чете "13.4".
64. Точка 53 да се чете "13.5".

Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 
rss
Посети форума