навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 8121з-1060 ОТ 2019 Г. ЗА УСЛОВИЯТА, РЕДА И МАКСИМАЛНИТЕ РАЗМЕРИ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СПЕЦИФИЧНИ СЛУЖЕБНИ ДЕЙНОСТИ НА ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ В МВР (ДВ, БР. 78 ОТ 2019 Г.)

В сила от 20.11.2020 г.
Издадена от министъра на вътрешните работи

Обн. ДВ. бр.99 от 20 Ноември 2020г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


§ 1. В чл. 6, ал. 1 след думите "регионалните дирекции "Пожарна безопасност и зашита на населението" (РДПБЗН)" се добавя "и началниците на зонални жандармерийски управления към Главна дирекция "Жандармерия, специални операции и борба с тероризма".

§ 2. В чл. 10, ал. 2 се правят следните изменения:
1. В т. 2 думите "откриване или обезвреждане на взривни вещества" се заменят с "откриване, идентифициране и неутрализиране на взривни устройства и взривни вещества".
2. В т. 3, буква "а" думите "Специализирания отряд за борба с тероризма" се заменят с "дирекция "Специални операции и борба с тероризма".
3. В т. 14 думата "експертно-криминалистическа" се заменя с "експертно-криминалистична".

Заключителни разпоредби


§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 

rss
Посети форума