навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 7 ОТ 2003 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ И ОТНЕМАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТ КАТО ОПЕРАТОР НА ВАУЧЕРИ ЗА ХРАНА И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ ДЕЙНОСТ КАТО ОПЕРАТОР (ДВ, БР. 66 ОТ 2003 Г.)

Издадена от министъра на труда и социалната политика и министъра на финансите

Обн. ДВ. бр.74 от 7 Септември 2018г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


Параграф единствен. В чл. 8 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) точки 2 - 5 се отменят;
б) точка 7 се изменя така:
"7. документ за установяване на обстоятелствата по чл. 4, т. 5, буква "а", както следва:
а) за български граждани, родени в страната, които представляват кандидата за извършване на дейност като оператор - копие от личната карта или декларация относно данните от личната карта с цел служебно установяване на обстоятелствата относно съдимостта им чрез издаване на електронно служебно свидетелство за съдимост по реда на чл. 35б от Наредба № 8 от 2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост (обн., ДВ, бр. 24 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 14 и 15 от 2013 г., бр. 58 от 2014 г., бр. 78 от 2015 г., бр. 18 от 2018 г.);
б) за български граждани, за които не е възможно издаване на електронно служебно свидетелство за съдимост, включително за български граждани, родени в чужбина - декларация относно данните, посочени в чл. 35, ал. 1 и 4 от Наредба № 8 от 2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост, за служебно установяване на обстоятелствата относно съдимостта им, или по желание на лицето - свидетелство за съдимост;
в) за чуждите граждани - декларация за обстоятелствата по чл. 4, т. 5, буква "а"."
2. Създава се ал. 5:
"(5) Фактите и обстоятелствата във връзка с изпълнение на условията по чл. 4 се установяват по служебен път от Министерството на финансите, когато това е предвидено с нормативен акт."

Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 


Виж всички Публикувай още

rss
Посети форума