навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 33 ОТ 1999 Г. ЗА ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (ДВ, БР. 101 ОТ 1999 Г.)

Издадена от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Обн. ДВ. бр.51 от 19 Юни 2018г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


§ 1. В чл. 9, ал. 1, т. 2 след думите "ръководителя на транспортната дейност" се поставя точка и се създава изречение второ:
"Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" чрез оправомощени длъжностни лица извършва служебна проверка на обстоятелствата по чл. 5 в Министерството на правосъдието, когато заявеният ръководител на транспортната дейност е български гражданин."

§ 2. В чл. 78, ал. 1, т. 2 след думите "ръководителя на транспортната дейност" се поставя точка и се създава изречение второ:
"Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" чрез оправомощени длъжностни лица извършва служебна проверка на обстоятелствата по чл. 74 в Министерството на правосъдието, когато заявеният ръководител на транспортната дейност е български гражданин."

§ 3. В част "Приложени документи и електронен носител", т. 2 от приложение № 5 към чл. 9, ал. 1 след думите "ръководителят на транспортната дейност" се добавя "(Не се прилага в случаите по чл. 9, ал. 1, изр. 2)".

§ 4. В част "Приложени документи", т. 2 от приложение № 6в към чл. 11, ал. 3 след думите "ръководителят на транспортната дейност" се добавя "(Не се прилага в случаите по чл. 9, ал. 1, изр. 2)".

Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 


Виж всички Публикувай още

rss
Посети форума