навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 8121з-904 ОТ 2015 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗПЛАТНА ХРАНА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ СЪС СПЕЦИФИЧНИЯ ХАРАКТЕР НА ТРУДА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ, И НА ОБОДРЯВАЩИ НАПИТКИ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ, ПОЛАГАЩИ ТРУД ПРЕЗ НОЩТА ОТ 22,00 ДО 06,00 Ч. (ДВ, БР. 62 ОТ 2015 Г.)

В сила от 09.03.2018 г.
Издадена от министъра на вътрешните работи

Обн. ДВ. бр.21 от 9 Март 2018г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


§ 1. В чл. 1 думите "т. 1 и 3 и по § 86 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР) (ДВ, бр. 14 от 2015 г.)" се заменят с "т. 1 - 3 и ал. 3 от Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР)".

§ 2. В чл. 2, т. 10 думите "под вода" се заменят с "водолазна дейност".

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 3. (1) На служителите по чл. 142, ал. 1, т. 2 от ЗМВР, извършващи дейности, свързани със специфичния характер на труда съгласно чл. 2, и/или полагащи труд през нощта от 22,00 ч. до 06,00 ч., се осигурява безплатна храна и/или ободряващи напитки при условията и по реда на тази наредба считано от влизане в сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи (ДВ, бр. 97 от 2017 г.).
(2) Ръководителите на структури по чл. 37 от ЗМВР определят поименно със заповед служителите по ал. 1.

§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 


Виж всички Публикувай още

rss
Посети форума