навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 8121з-968 ОТ 2014 Г. ЗА ПРАВИЛАТА И НОРМИТЕ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ В ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ (ДВ, БР. 105 ОТ 2014 Г.)

В сила от 23.02.2018 г.
Издадена от министъра на вътрешните работи и министъра на земеделието, храните и горите

Обн. ДВ. бр.17 от 23 Февруари 2018г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


§ 1. В чл. 4, ал. 2 думите "Министерството на земеделието и храните" се заменят с "Министерството на земеделието, храните и горите".

§ 2. В чл. 13 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 т. 3 се отменя.
2. Алинея 2 се отменя.

§ 3. В чл. 14, ал. 1, т. 3 думите "е допусната до участие в жътвената кампания от органите за ПБЗН и" се заличават.

§ 4. В чл. 27 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
"(1) В жътвената кампания се използва земеделска техника, която е преминала годишен технически преглед, когато такъв се изисква съгласно Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника, или периодичен технически преглед съгласно Закона за движение по пътищата, и е осигурена с изискващите се пожаротехнически средства и искрогасители съгласно чл. 20."
2. Алинея 2 се отменя.

§ 5. В § 3 на заключителните разпоредби думите "органите на КТИ при МЗХ" се заменят с "Министерството на земеделието, храните и горите".

§ 6. Приложение № 1 към чл. 13, ал. 1, т. 3 се отменя.

Заключителни разпоредби


§ 7. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 


Виж всички Публикувай още

rss
Посети форума