навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

РЕШЕНИЕ № РД-НС-04-9 ОТ 26 ЯНУАРИ 2018 Г. ЗА ДОПЪЛВАНЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА СПИСЪКА НА ЗАБОЛЯВАНИЯТА, ЗА ЧИЕТО ДОМАШНО ЛЕЧЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТРАНАТА НЗОК ЗАПЛАЩА НАПЪЛНО ИЛИ ЧАСТИЧНО ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ И ДИЕТИЧНИ ХРАНИ ЗА СПЕЦИАЛНИ МЕДИЦИНСКИ ЦЕЛИ

В сила от 01.01.2018 г.
Издадено от Националната здравноосигурителна каса

Обн. ДВ. бр.14 от 13 Февруари 2018г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


На основание чл. 15, ал. 1, т. 12 и чл. 45, ал. 4 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) Надзорният съвет на Националната здравноосигурителна каса РЕШИ:

1. Допълва и изменя Списъка на заболяванията, за чието домашно лечение на територията на страната НЗОК заплаща напълно или частично лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели, утвърден с Решение № РД-НС-04-12 от 10.02.2016 г. на Надзорния съвет на НЗОК (ДВ, бр. 15 от 2016 г.), както следва:
1.1. Ред:
"

Злокачествени новообразувания

С00-С97

Злокачествени новообразувания

"
се заменя с редове:
"

Злокачествено новообразувание на млечната жлеза

С50.0

Мамила и ареола

С50.1

Централна част на млечната жлеза

С50.2

Горен вътрешен квадрант на млечната жлеза

С50.3

Долен вътрешен квадрант на млечната жлеза

С50.4

Горен външен квадрант на млечната жлеза

С50.5

Долен външен квадрант на млечната жлеза

С50.6

Аксиларно удължение на млечната жлеза

С50.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на млечната жлеза

С50.9

Млечна жлеза, неуточнена част

Злокачествено новообразувание на тялото на матката

С54.1

Ендометриум

Злокачествено новообразувание на простатата

С61

Злокачествено новообразувание на простатата

Злокачествено новообразувание на бъбрека, с изключение на бъбречното легенче

С64

Злокачествено новообразувание на бъбрека, с изключение на бъбречното легенче

"
1.2. Отпада ред:
"

Новообразувания in situ

D00-D09

Новообразувания in situ

"
1.3. Ред:
"

Доброкачествени новообразувания

D10-D36

Доброкачествени новообразувания

"
се заменя с редове:
"

Хемангиом и лимфангиом с каквато и да е локализация

D18.0

Хемангиом с каквато и да е локализация

Лейомиом на матката

D25.0

Субмукозен лейомиом на матката

D25.1

Интрамурален лейомиом на матката

D25.2

Субсерозен лейомиом на матката

"
1.4. Отпада ред:
"

Новообразувания с неопределен или неизвестен характер

D37-D48

Новообразувания с неопределен или неизвестен характер

"
1.5. След ред:
"

Астма

J45.1

Неалергична астма

"
се създава ред:
"

Други респираторни болести, увреждащи главно интерстициалната тъкан

J84.1

Други интерстициални белодробни болести с фиброза

"
1.6. Ред:
"

Гломерулни болести

от № 01.1 до № 01.8

Бързо прогресиращ нефритен синдром


"
се заменя с редове:
"

Бързо прогресиращ нефритен синдром

№ 01.1

Огнищни и сегментни гломерулни увреждания

№ 01.2

Дифузен мембранозен гломерулонефрит

№ 01.3

Дифузен мезангиопролиферативен гломерулонефрит

№ 01.4

Дифузен ендокапилярен пролиферативен гломерулонефрит

№ 01.5

Дифузен мезангиокапилярен гломерулонефрит

№ 01.6

Болест на плътните отлагания

№ 01.7

Дифузен полулунен гломерулонефрит

№ 01.8

Други изменения

"
1.7. Ред:
"

Гломерулни болести

от № 03.0

до № 03.8

Хроничен нефритен синдром

"
се заменя с редове:
"

Хроничен нефритен синдром

№ 03.0

Незначителни гломерулни нарушения

№ 03.1

Огнищни и сегментни гломерулни увреждания

№ 03.2

Дифузен мембранозен гломерулонефрит

№ 03.3

Дифузен мезангиопролиферативен гломерулонефрит

№ 03.4

Дифузен ендокапилярен пролиферативен гломерулонефрит

№ 03.5

Дифузен мезангиокапилярен гломерулонефрит

№ 03.6

Болест на плътните отлагания

№ 03.7

Дифузен полулунен гломерулонефрит

№ 03.8

Други изменения

"
1.8. Ред:
"

Гломерулни болести

от № 04.0

до № 04.8

Нефрозен синдром

"
се заменя с редове:
"

Нефрозен синдром

№ 04.0

Незначителни гломерулни нарушения

№ 04.1

Огнищни и сегментни гломерулни увреждания

№ 04.2

Дифузен мембранозен гломерулонефрит

№ 04.3

Дифузен мезангиопролиферативен гломерулонефрит

№ 04.4

Дифузен ендокапилярен пролиферативен гломерулонефрит

№ 04.5

Дифузен мезангиокапилярен гломерулонефрит

№ 04.6

Болест на плътните отлагания

№ 04.7

Дифузен полулунен гломерулонефрит

№ 04.8

Други изменения

"
1.9. Ред:
"

Гломерулни болести

от № 08.2

до № 08.5

Гломерулни увреждания при болести, класифицирани другаде

"
се заменя с редове:
"

Гломерулни увреждания при болести, класифицирани другаде

№ 08.2

Гломерулни увреждания при болести на кръвта и имунни нарушения

№ 08.3

Гломерулни увреждания при захарен диабет (Е10 - E14† с общ четвърти знак .2)

№ 08.4

Гломерулни увреждания при други болести на ендокринната система, разстройства на храненето и на обмяната на веществата

№ 08.5

Гломерулни увреждания при системни болести на съединителната тъкан

"
1.10. След ред:
"

Булозна епидермолиза

Q81.2

Епидермолизис булоза дистрофика

"
се създава ред:
"

Факоматози, некласифицирани другаде

Q85.1

Туберозна склероза

"
1.11. В "Забележки" се правят следните промени:
1.11.1. "Забележки 1 и 2" се изменят така:
"1. За заболявания от клас II "Новообразувания" с кодове по МКБ: С50.0, С50.1, С50.2, С50.3, С50.4, С50.5, С50.6, С50.8, С50.9, С54.1, С61 и С64, НЗОК заплаща само заместваща хормонална терапия в извънболничната помощ.
2. За заболявания от блок "Гломерулни болести" с кодове по МКБ: № 01.1, № 01.2, № 01.3, № 01.4, № 01.5, № 01.6, № 01.7, № 01.8, № 03.0, № 03.1, № 03.2, № 03.3, № 03.4, № 03.5, № 03.6, № 03.7, № 03.8, № 04.0, № 04.1, № 04.2, № 04.3, № 04.4, № 04.5, № 04.6, № 04.7, № 04.8, № 08.2, № 08.3, № 08.4 и № 08.5, НЗОК заплаща само имуносупресивна терапия при пациенти под 18-годишна възраст в извънболничната помощ."
1.11.2. В "Забележка 3" отпадат следните диагнози с кодове по МКБ:
"Q20.1 "Удвоен изходен отвор на дясната камера", Q20.4 "Удвоен камерен входен отвор", Q21.2 "Предсърднокамерен септален дефект" и Q22.6 "Синдром на хипопластичното дясно сърце"."
1.11.3. Създава се "Забележка 4":
"4. За заболяванията със следните кодове по МКБ: Q20.1, Q20.4, Q21.2 и Q22.6, могат да се изписват лекарствени продукти за домашно лечение за профилактика на заболявания на долните дихателни пътища, причинени от респираторно синцитиалния вирус, или друга лекарствена терапия при пациенти под 18-годишна възраст."
2. Настоящото решение за изменение и допълнение на Списъка на заболяванията, за чието домашно лечение на територията на страната НЗОК заплаща напълно или частично лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели влиза в сила от 1 януари 2018 г.
3. Настоящото решение отменя Решение № РД-НС-04-125 от 19.12.2017 г. на Надзорния съвет на НЗОК (необнародвано).

Извадка от Неофициален раздел бр. 14 от 13.02.2018 г. на ДВ

Новини


 
 
 
rss
Посети форума