навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ЗАПОВЕД № 8121з-76 ОТ 26 ЯНУАРИ 2018 Г. ОТНОСНО ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕД № 8121з-140 ОТ 24.01.2017 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА КЛАСИФИКАТОР НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В МВР ЗА СЛУЖИТЕЛИ ПО ЧЛ. 142, АЛ. 1, Т. 1 И 3 И АЛ. 3 ЗМВР, ИЗМЕНЕНА И ДОПЪЛНЕНА СЪС ЗАПОВЕДИ № 8121з-424 ОТ 15.03.2017 Г. И № 8121з-1380 ОТ 10.11.2017 Г.

В сила от 26.01.2018 г.
Издадена от министъра на вътрешните работи

Обн. ДВ. бр.14 от 13 Февруари 2018г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


На основание чл. 33, т. 9 и чл. 143, ал. 2 от Закона за Министерството на вътрешните работи нареждам:
Допълвам Заповед № 8121з-140 от 24.01.2017 г. относно утвърждаване на Класификатор на длъжностите в МВР за служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 и 3 и ал. 3 ЗМВР, изменена и допълнена със заповеди № 8121з-424 от 15.03.2017 г. и № 8121з-1380 от 10.11.2017 г., както следва:
1. В приложение № 1 "Класификатор на длъжностите в МВР за служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 и 3 и ал. 3 ЗМВР, А. Държавни служители с висше образование", в т. ІІ. "Главна дирекция "Национална полиция" (ГДНП) и Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" (ГДБОП)" се добавя ред № 5а:
"5а, Заместник-началник на отдел, Комисар, Ръководна, Магистър, 8 г.".
2. В приложение № 3 "Класификатор на длъжностите в МВР за служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 и 3 и ал. 3 ЗМВР, В. Лица, работещи по трудово правоотношение": в т. ІІІ. "Специалисти със средно образование", "Първа група" се добавя ред № 13:
"13, Оператор, център за обаждания" с код по НКПД 4222-3001."
Заповедта влиза в сила от датата на издаване.

Извадка от Неофициален раздел бр. 14 от 13.02.2018 г. на ДВ

Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума