навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА ЗА ПУБЛИЧЕН НАДЗОР НАД РЕГИСТРИРАНИТЕ ОДИТОРИ (ДВ, БР. 16 ОТ 2017 Г.)

Издаден от Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори

Обн. ДВ. бр.14 от 13 Февруари 2018г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


§ 1. В чл. 33 ал. 3 се изменя така:
"(3) Общата численост на администрацията е 30 щатни бройки, разпределени по структурни звена и длъжности съгласно приложението."

§ 2. В преходните и заключителни разпоредби § 1 се изменя така:
"§ 1. Правилникът е приет на основание чл. 71, ал. 3, т. 1 от Закона за независимия финансов одит с Решение № 16 от 31.01.2017 г. на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори и е изменен с Решение № 146 на КПНРО от 24.10.2017 г. и с Решение № 14 на КПНРО от заседание, проведено на 6.02.2018 г."

§ 3. В приложението към чл. 33 се правят следните изменения:
1. След думите "численост на администрацията" числото "28" става "30".
2. Точка 6 се изменя така:
"6. експерти "Анализ и оценка на риска" - 3."

Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума