навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-15 ОТ 2010 Г. ЗА УСЛОВИЯТА, РАЗМЕРИТЕ И РЕДА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВОЕННАТА СЛУЖБА НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ И ЗА СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД НА ЦИВИЛНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА, СТРУКТУРИТЕ НА ПРЯКО ПОДЧИНЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА И БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ (ДВ, БР. 36 ОТ 2010 Г.)

В сила от 01.01.2018 г.
Издадена от министъра на отбраната

Обн. ДВ. бр.10 от 30 Януари 2018г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


§ 1. Създава се раздел ХV:
"Раздел XV
Допълнително възнаграждение за специфични условия при изпълнение на военната служба, свързани с фактическо командване или ръководство на личен състав
Чл. 37./span>. (1) На военнослужещите, назначени на длъжности по основни длъжностни разписания, се изплаща допълнително месечно възнаграждение за специфични условия при изпълнение на военната служба, свързани с фактическо командване или ръководство на личен състав, в размер до 60 на сто от основното месечно възнаграждение в съответствие с присвоеното им военно звание и степен.
(2) Конкретните размери на допълнителните месечни възнаграждения и длъжностите по ал. 1 се определят ежегодно със заповед на министъра на отбраната по предложение на началника на отбраната и постоянния секретар на отбраната.
(3) При отработен непълен работен месец допълнителното месечно възнаграждение по ал. 2 се изплаща пропорционално на отработените дни."

Заключителни разпоредби


§ 2. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2018 г.

Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 


Виж всички Публикувай още

rss
Посети форума