навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 16 ОТ 2009 Г. ЗА ЛИЦЕНЗИРАНЕ НА ПЛАТЕЖНИТЕ ИНСТИТУЦИИ, ДРУЖЕСТВАТА ЗА ЕЛЕКТРОННИ ПАРИ И ОПЕРАТОРИТЕ НА ПЛАТЕЖНИ СИСТЕМИ (ДВ, БР. 62 ОТ 2009 Г.)

Издадена от управителя на Българската народна банка

Обн. ДВ. бр.91 от 14 Ноември 2017г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


§ 1. Създава се глава осма:
"Глава осма
ИЗКЛЮЧЕНИЯ ОТ ИЗИСКВАНЕТО ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДАННИ И ДОКУМЕНТИ
Чл. 50./span>. (1) Заявителят не представя документи и информация по чл. 5, 17 и 37, когато лицата, управляващи и представляващи заявителя и членовете на неговите органи за управление и надзор, са членове на управителния съвет (съвета на директорите) или надзорния съвет на лицензирана от БНБ банка или са членове на Управителния съвет на БНБ.
(2) Заявителят не представя документи и информация по чл. 6, ал. 2 и 5, чл. 18, ал. 1 и 4 и чл. 38, ал. 1 и 4, когато юридическото лице, което притежава или е записало квалифицирано дялово участие, или с което заявителят се намира в тесни връзки, е БНБ или лицензирана от БНБ банка.
(3) Българската народна банка може да поиска предоставяне на допълнителни документи и информация за лицата по ал. 1 и 2 за удостоверяване спазването на съответните изисквания съгласно Закона за платежните услуги и платежните системи."

Заключителни разпоредби


§ 2. Тази наредба се издава на основание чл. 10, ал. 2, чл. 77, ал. 3 и чл. 94, ал. 2 от Закона за платежните услуги и платежните системи и е приета с Решение № 159 от 1.11.2017 г. на Управителния съвет на Българската народна банка.

Новини


 
 
 
rss
Посети форума