навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

РЕШЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С РАЗИСКВАНИЯТА ПО ПИТАНЕТО НА НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ИЛИЯН ТИМЧЕВ, ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ И ВАЛЕНТИНА НАЙДЕНОВА КЪМ МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО НИКОЛАЙ ПЕТРОВ ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ ЗА МОДЕРНИЗАЦИЯ И ОБУЧЕНИЕ В СПЕШНАТА ПОМОЩ И ЦЯЛОСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО НА СПЕШНАТА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ

Издадено от Народното събрание

Обн. ДВ. бр.73 от 8 Септември 2017г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


Народното събрание на основание чл. 90, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 105, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

В срок до 30 октомври 2017 г. министърът на здравеопазването да представи пред Комисията по здравеопазването актуална информация относно степента на изпълнение на дейностите по Оперативна програма "Региони в растеж", Приоритетна ос 4 "Регионална здравна инфраструктура" и по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014 - 2020 г., Приоритетна ос 3 "Модернизация на институциите на пазара на труда, социалното включване и здравеопазването".
-------------------------
Решението е прието от 44-то Народно събрание на 1 септември 2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
rss
Посети форума