навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 188 ОТ 1 СЕПТЕМВРИ 2017 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2017 Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ "УЧЕНИЧЕСКИ ОЛИМПИАДИ И СЪСТЕЗАНИЯ" И "ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА", ОДОБРЕНИ С РЕШЕНИЕ № 216 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2017 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО

В сила от 08.09.2017 г.

Обн. ДВ. бр.73 от 8 Септември 2017г., изм. ДВ. бр.85 от 24 Октомври 2017г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

Чл. 1. (1) (Изм. - ДВ, бр. 85 от 2017 г., в сила от 24.10.2017 г.) Одобрява допълнителни трансфери в размер 3 482 380 лв., разпределени по общини съгласно приложението, за финансово осигуряване на дейностите по националните програми "Ученически олимпиади и състезания" и "Осигуряване на съвременна образователна среда", одобрени с Решение № 216 на Министерския съвет от 2017 г. за одобряване на национални програми за развитие на образованието.
(2) Допълнителните трансфери по ал. 1 да се осигурят за сметка на намаляване на утвърдените разходи по "Политика в областта на всеобхватното, достъпно и качествено предучилищно и училищно образование. Учене през целия живот", бюджетна програма "Осигуряване на качеството в системата на предучилищното и училищното образование" по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2017 г.
(3) Допълнителните трансфери се предоставят по бюджетите на общините от централния бюджет под формата на обща субсидия за делегираните от държавата дейности за сметка на намаляване на бюджетното взаимоотношение на централния бюджет с бюджета на Министерството на образованието и науката за 2017 г.
Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се намалят показателите по чл. 16, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г.

Чл. 3. Министърът на образованието и науката да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2017 г. и да уведоми министъра на финансите.

Чл. 4. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2017 г.

Заключителни разпоредби


§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 във връзка с чл. 51, ал. 2 от Закона за публичните финанси и т. 3 от Решение № 216 на Министерския съвет от 2017 г. за одобряване на национални програми за развитие на образованието.

§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на образованието и науката и на кметовете на общини.

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 230 ОТ 20 ОКТОМВРИ 2017 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2017 Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ "ОПТИМИЗАЦИЯ НА УЧИЛИЩНАТА МРЕЖА" И "БЕЗ СВОБОДЕН ЧАС", ОДОБРЕНИ С РЕШЕНИЕ № 216 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2017 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО


(ОБН. - ДВ, БР. 85 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 24.10.2017 Г.)

§ 5. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Приложение към чл. 1, ал. 1

(Изм. - ДВ, бр. 85 от 2017 г., в сила от 24.10.2017 г.)

Разпределение на средствата по модули "Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади" и "Подобряване на условията за лабораторна и експериментална работа по природни науки" на национални програми "Ученически олимпиади и състезания" и "Осигуряване на съвременна образователна среда" за 2017 г.

Община

Област

НП "Ученически олимпиади и състезания"

НП "Осигуряване на съвременна образователна среда"

Общо

1

2

3

4

5

Банско

Благоевград

 

2 800

2 800

Белица

Благоевград

 

4 300

4 300

Благоевград

Благоевград

42 250

23 860

66 110

Гоце Делчев

Благоевград

16 250

12 240

28 490

Гърмен

Благоевград

 

7 320

7 320

Кресна

Благоевград

 

960

960

Петрич

Благоевград

3 250

18 260

21 510

Разлог

Благоевград

1 950

7 140

9 090

Сандански

Благоевград

5 200

13 920

19 120

Сатовча

Благоевград

650

5 800

6 450

Симитли

Благоевград

 

3 620

3 620

Струмяни

Благоевград

 

1 400

1 400

Хаджидимово

Благоевград

 

3 620

3 620

Якоруда

Благоевград

 

3 100

3 100

Айтос

Бургас

650

10 100

10 750

Бургас

Бургас

92 950

75 720

168 670

Камено

Бургас

 

3 080

3 080

Карнобат

Бургас

3 900

9 340

13 240

Малко Търново

Бургас

 

760

760

Несебър

Бургас

 

6 300

6 300

Поморие

Бургас

 

7 920

7 920

Приморско

Бургас

 

1 200

1 200

Руен

Бургас

 

10 920

10 920

Созопол

Бургас

 

5 220

5 220

Средец

Бургас

 

4 720

4 720

Сунгурларе

Бургас

 

4 520

4 520

Царево

Бургас

 

2 720

2 720

Аврен

Варна

 

4 440

4 440

Аксаково

Варна

 

6 280

6 280

Белослав

Варна

 

3 420

3 420

Бяла

Варна

 

960

960

Варна

Варна

143 650

92 380

236 030

Ветрино

Варна

 

920

920

Вълчи дол

Варна

 

4 340

4 340

Девня

Варна

 

2 720

2 720

Долни чифлик

Варна

 

7 440

7 440

Дългопол

Варна

 

5 540

5 540

Провадия

Варна

 

8 460

8 460

Суворово

Варна

 

3 760

3 760

Велико Търново

Велико Търново

45 500

24 100

69 600

Горна Оряховица

Велико Търново

1 300

11 300

12 600

Елена

Велико Търново

 

3 500

3 500

Златарица

Велико Търново

650

1 740

2 390

Лясковец

Велико Търново

 

3 180

3 180

Павликени

Велико Търново

650

7 020

7 670

Полски Тръмбеш

Велико Търново

 

4 440

4 440

Свищов

Велико Търново

2 600

8 920

11 520

Стражица

Велико Търново

 

5 460

5 460

Сухиндол

Велико Търново

 

720

720

Белоградчик

Видин

 

2 240

2 240

Бойница

Видин

 

1 040

1 040

Брегово

Видин

650

1 100

1 750

Видин

Видин

13 000

18 260

31 260

Грамада

Видин

 

300

300

Димово

Видин

 

2 540

2 540

Кула

Видин

 

960

960

Макреш

Видин

 

240

240

Ново село

Видин

 

580

580

Ружинци

Видин

 

2 000

2 000

Чупрене

Видин

 

580

580

Борован

Враца

 

2 940

2 940

Бяла Слатина

Враца

 

9 720

9 720

Враца

Враца

26 650

25 260

51 910

Козлодуй

Враца

3 250

8 880

12 130

Криводол

Враца

 

2 860

2 860

Мездра

Враца

1 300

5 280

6 580

Мизия

Враца

 

1 800

1 800

Оряхово

Враца

 

3 860

3 860

Роман

Враца

 

1 840

1 840

Хайредин

Враца

 

1 200

1 200

Габрово

Габрово

18 850

13 240

32 090

Дряново

Габрово

 

1 720

1 720

Севлиево

Габрово

3 900

9 740

13 640

Трявна

Габрово

2 600

2 020

4 620

Балчик

Добрич

650

5 640

6 290

Генерал Тошево

Добрич

 

4 600

4 600

Добрич

Добрич

35 750

26 460

62 210

Добричка

Добрич

 

6 820

6 820

Каварна

Добрич

650

4 140

4 790

Крушари

Добрич

 

1 520

1 520

Тервел

Добрич

650

5 520

6 170

Шабла

Добрич

 

1 400

1 400

Ардино

Кърджали

650

2 800

3 450

Джебел

Кърджали

650

2 740

3 390

Кирково

Кърджали

 

5 800

5 800

Крумовград

Кърджали

 

5 760

5 760

Кърджали

Кърджали

28 600

23 340

51 940

Момчилград

Кърджали

 

4 600

4 600

Черноочене

Кърджали

650

2 540

3 190

Бобов дол

Кюстендил

 

1 800

1 800

Бобошево

Кюстендил

 

260

260

Дупница

Кюстендил

7 800

14 900

22 700

Кочериново

Кюстендил

 

1 080

1 080

Кюстендил

Кюстендил

9 100

15 860

24 960

Невестино

Кюстендил

 

1 040

1 040

Рила

Кюстендил

 

280

280

Сапарева баня

Кюстендил

 

1 320

1 320

Трекляно

Кюстендил

 

240

240

Априлци

Ловеч

 

620

620

Летница

Ловеч

 

1 960

1 960

Ловеч

Ловеч

15 600

16 060

31 660

Луковит

Ловеч

650

8 320

8 970

Тетевен

Ловеч

 

6 620

6 620

Троян

Ловеч

1 300

8 380

9 680

Угърчин

Ловеч

 

2 660

2 660

Ябланица

Ловеч

 

3 280

3 280

Берковица

Монтана

 

5 240

5 240

Бойчиновци

Монтана

 

2 720

2 720

Брусарци

Монтана

 

1 460

1 460

Вълчедръм

Монтана

 

3 760

3 760

Вършец

Монтана

 

2 880

2 880

Георги Дамяново

Монтана

 

400

400

Лом

Монтана

 

9 840

9 840

Медковец

Монтана

 

1 520

1 520

Монтана

Монтана

17 550

17 580

35 130

Чипровци

Монтана

 

380

380

Якимово

Монтана

 

1 020

1 020

Батак

Пазарджик

 

1 520

1 520

Белово

Пазарджик

 

2 480

2 480

Брацигово

Пазарджик

 

2 820

2 820

Велинград

Пазарджик

1 950

14 220

16 170

Лесичово

Пазарджик

 

1 640

1 640

Пазарджик

Пазарджик

18 200

39 440

57 640

Панагюрище

Пазарджик

650

6 640

7 290

Пещера

Пазарджик

650

6 380

7 030

Ракитово

Пазарджик

 

5 800

5 800

Септември

Пазарджик

 

7 300

7 300

Стрелча

Пазарджик

 

1 400

1 400

Сърница

Пазарджик

 

1 980

1 980

Брезник

Перник

 

1 520

1 520

Земен

Перник

 

280

280

Ковачевци

Перник

 

60

60

Перник

Перник

16 900

24 600

41 500

Радомир

Перник

650

4 560

5 210

Трън

Перник

 

920

920

Белене

Плевен

 

2 220

2 220

Гулянци

Плевен

 

3 200

3 200

Долна Митрополия

Плевен

 

5 920

5 920

Долни Дъбник

Плевен

 

3 820

3 820

Искър

Плевен

 

1 760

1 760

Левски

Плевен

 

4 280

4 280

Никопол

Плевен

 

2 360

2 360

Плевен

Плевен

50 700

40 860

91 560

Пордим

Плевен

 

2 440

2 440

Червен бряг

Плевен

 

9 460

9 460

Кнежа

Плевен

 

5 660

5 660

Асеновград

Пловдив

 

18 540

18 540

Брезово

Пловдив

 

2 200

2 200

Калояново

Пловдив

 

2 840

2 840

Карлово

Пловдив

 

17 860

17 860

Кричим

Пловдив

 

2 340

2 340

Лъки

Пловдив

 

460

460

"Марица"

Пловдив

 

8 140

8 140

Перущица

Пловдив

 

2 040

2 040

Пловдив

Пловдив

75 725

107 560

183 285

Първомай

Пловдив

1 300

8 700

10 000

Раковски

Пловдив

 

6 880

6 880

"Родопи"

Пловдив

 

4 500

4 500

Садово

Пловдив

 

5 660

5 660

Стамболийски

Пловдив

 

5 640

5 640

Съединение

Пловдив

 

1 560

1 560

Хисаря

Пловдив

 

2 940

2 940

Куклен

Пловдив

 

1 240

1 240

Сопот

Пловдив

650

2 600

3 250

Завет

Разград

 

2 740

2 740

Исперих

Разград

 

8 800

8 800

Кубрат

Разград

1 950

5 480

7 430

Лозница

Разград

650

2 980

3 630

Разград

Разград

10 400

18 420

28 820

Самуил

Разград

 

2 500

2 500

Цар Калоян

Разград

 

1 720

1 720

Борово

Русе

 

1 720

1 720

Бяла

Русе

 

4 100

4 100

Ветово

Русе

 

4 020

4 020

Две могили

Русе

 

2 420

2 420

Иваново

Русе

 

1 300

1 300

Русе

Русе

39 000

43 160

82 160

Сливо поле

Русе

 

2 420

2 420

Ценово

Русе

 

1 560

1 560

Алфатар

Силистра

 

520

520

Главиница

Силистра

 

2 900

2 900

Дулово

Силистра

650

10 760

11 410

Кайнарджа

Силистра

 

2 800

2 800

Силистра

Силистра

19 500

12 360

31 860

Ситово

Силистра

 

1 680

1 680

Тутракан

Силистра

 

4 000

4 000

Котел

Сливен

 

5 780

5 780

Нова Загора

Сливен

 

13 180

13 180

Сливен

Сливен

31 200

44 480

75 680

Твърдица

Сливен

 

6 000

6 000

Баните

Смолян

 

820

820

Борино

Смолян

 

660

660

Девин

Смолян

 

3 480

3 480

Доспат

Смолян

 

1 900

1 900

Златоград

Смолян

 

2 880

2 880

Мадан

Смолян

1 300

3 560

4 860

Неделино

Смолян

 

1 500

1 500

Рудозем

Смолян

1 300

3 220

4 520

Смолян

Смолян

9 750

12 480

22 230

Чепеларе

Смолян

 

2 160

2 160

Столична

София-град

291 525

306 600

598 125

Антон

София област

 

300

300

Божурище

София област

1 300

1 540

2 840

Ботевград

София област

3 250

10 800

14 050

Годеч

София област

 

1 160

1 160

Горна Малина

София област

 

2 040

2 040

Долна баня

София област

 

1 640

1 640

Драгоман

София област

 

960

960

Елин Пелин

София област

 

5 260

5 260

Етрополе

София област

1 300

4 840

6 140

Златица

София област

 

1 980

1 980

Ихтиман

София област

 

7 800

7 800

Копривщица

София област

 

740

740

Костенец

София област

1 950

3 900

5 850

Костинброд

София област

3 250

3 480

6 730

Мирково

София област

 

120

120

Пирдоп

София област

2 600

1 820

4 420

Правец

София област

650

3 540

4 190

Самоков

София област

650

11 820

12 470

Своге

София област

650

3 620

4 270

Сливница

София област

 

2 420

2 420

Чавдар

София област

 

140

140

Челопеч

София област

 

420

420

Братя Даскалови

Стара Загора

 

2 680

2 680

Гурково

Стара Загора

 

2 000

2 000

Гълъбово

Стара Загора

 

4 120

4 120

Казанлък

Стара Загора

22 100

21 900

44 000

Мъглиж

Стара Загора

 

4 360

4 360

Николаево

Стара Загора

 

2 580

2 580

Опан

Стара Загора

 

440

440

Павел баня

Стара Загора

 

5 600

5 600

Раднево

Стара Загора

 

7 900

7 900

Стара Загора

Стара Загора

33 800

50 260

84 060

Чирпан

Стара Загора

 

8 420

8 420

Антоново

Търговище

 

1 320

1 320

Омуртаг

Търговище

 

7 760

7 760

Опака

Търговище

 

2 000

2 000

Попово

Търговище

1 950

8 720

10 670

Търговище

Търговище

9 100

19 360

28 460

Димитровград

Хасково

8 450

15 260

23 710

Ивайловград

Хасково

 

1 460

1 460

Любимец

Хасково

 

2 840

2 840

Маджарово

Хасково

 

600

600

Минерални бани

Хасково

 

1 540

1 540

Свиленград

Хасково

 

6 940

6 940

Симеоновград

Хасково

 

3 000

3 000

Стамболово

Хасково

 

2 000

2 000

Тополовград

Хасково

 

3 700

3 700

Харманли

Хасково

 

7 240

7 240

Хасково

Хасково

20 800

30 940

51 740

Велики Преслав

Шумен

 

2 820

2 820

Венец

Шумен

 

2 120

2 120

Върбица

Шумен

 

3 100

3 100

Каолиново

Шумен

 

4 660

4 660

Каспичан

Шумен

 

2 480

2 480

Никола Козлево

Шумен

 

3 080

3 080

Нови пазар

Шумен

 

6 000

6 000

Смядово

Шумен

 

1 960

1 960

Хитрино

Шумен

 

1 160

1 160

Шумен

Шумен

37 050

29 420

66 470

Болярово

Ямбол

 

1 100

1 100

Елхово

Ямбол

650

4 680

5 330

Стралджа

Ямбол

 

5 680

5 680

"Тунджа"

Ямбол

 

6 820

6 820

Ямбол

Ямбол

35 750

28 760

64 510

ОБЩО:

1 311 700

2 170 680

3 482 380

rss
Посети форума