навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 109 ОТ 9 ЮНИ 2017 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОМЕНИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА БЪЛГАРСКОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 2018 ЗА 2017 Г. ВЪВ ВРЪЗКА С УВЕЛИЧАВАНЕ КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО

В сила от 16.06.2017 г.

Обн. ДВ. бр.48 от 16 Юни 2017г., отм. ДВ. бр.64 от 8 Август 2017г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


Отменено с § 1 от заключителните разпоредби на Постановление № 156 от 3 август 2017 г. за одобряване на промени по бюджета на Министерството на културата за 2017 г. във връзка с увеличаване капитала на търговско дружество - ДВ, бр. 64 от 8 август 2017 г., в сила от 08.08.2017 г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

Чл. 1. (1) Одобрява промени по бюджета на Министерството за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018 за 2017 г. за допълнителни плащания в частта на финансирането на бюджетното салдо за сметка на централния бюджет в размер 28 000 000 лв. за увеличаване капитала на "Национален дворец на културата - Конгресен център София" - ЕАД, София, във връзка с финансовото осигуряване на преустройството и адаптирането на неговата основна сграда за нуждите на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г.
(2) Плащанията по ал. 1 се извършват на три етапа - 40 на сто до края на второто тримесечие, 30 на сто до края на третото тримесечие и 30 на сто до края на четвъртото тримесечие на 2017 г.
Чл. 2. Министърът за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018 да извърши съответните промени по бюджета на Министерството за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018 за 2017 г. и да уведоми министъра на финансите.

Чл. 3. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по централния бюджет за 2017 г.

Заключителни разпоредби


§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 4, т. 1 от Закона за публичните финанси във връзка с чл. 75 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г.

§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018.

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".
rss
Посети форума