навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

РЕШЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С РАЗИСКВАНИЯТА ПО ПИТАНЕТО НА НАРОДНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ КЪМ МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО НИКОЛАЙ ПЕТРОВ ОТНОСНО СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА ПОМОЩ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Издадено от Народното събрание

Обн. ДВ. бр.48 от 16 Юни 2017г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


Народното събрание на основание чл. 90, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 105, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. Министърът на здравеопазването два пъти годишно - през месеците юни и декември, предоставя на Комисията по здравеопазването на Народното събрание доклад за текущото финансово състояние на държавните и общинските лечебни заведения за болнична медицинска помощ.
2. В срок до 31 декември 2017 г. министърът на здравеопазването да представи информация на Комисията по здравеопазването на Народното събрание относно готовността за въвеждане на единни стандарти за управление на държавните и общинските лечебни заведения за болнична медицинска помощ и за изготвянето на нормативно утвърдени механизми за контрол по тяхното изпълнение.
3. В срок до две години министърът на здравеопазването да извърши необходимите действия за въвеждане на Единна здравно-информационна система с цел постигане на прозрачност, контрол и ефективно разходване на средствата в системата на здравеопазването.
4. В срок до 31 декември 2017 г. министърът на здравеопазването да представи на Комисията по здравеопазването на Народното събрание концепция за осигуряване и развитие на медицинските специалисти в системата на здравеопазването.
-------------------------
Решението е прието от 44-то Народно събрание на 9 юни 2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
rss
Посети форума